Triển lãm “Hà Giang - 125 năm xây dựng và phát triển’’

(Cinet) - Ngày 15/8/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đã tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề “Hà Giang - 125 năm xây dựng và phát triển’’. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh và 25 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Giang.
 
Triển lãm “Hà Giang - 125 năm xây dựng và phát triển’’ - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: baohagiang)

Tại Triển lãm trưng bày gần 200 bức ảnh và tài liệu về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 125 năm xây dựng và phát triển, là minh chứng cho sự phát triển lớn mạnh của tỉnh Hà Giang, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho quân và dân các dân tộc Hà Giang trong công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hà Giang là một vùng đất cổ, có lịch sử lâu đời, hào hùng, oanh liệt hàng ngàn năm, gắn bó với sự hình thành, phát triển của dân tộc ta, đất nước ta. Từ thời Hùng Vương; thời Thục Phán – An Dương Vương; thời nhà Tần; Nhà Lý đến nhà Minh; Nhà Nguyễn… Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, vùng đất Hà Giang đã có nhiều tên gọi và địa giới hành chính khác nhau. Đến ngày 20/8/1891, Toàn quyền Pháp ở Đông Dương đã quyết định thành lập đơn vị hành chính tỉnh Hà Giang. Qua hàng nghìn năm đấu tranh gian khổ chống giặc ngoại xâm và bọn phản động tay sai của thực dân, phong kiến; đấu tranh với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự nghèo nàn lạc hậu, với tinh thần yêu nước nồng nàn, truyền thống đoàn kết, dũng cảm trong đấu tranh; cần cù, kiên nhẫn trong lao động, sản xuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, nhân dân Hà Giang đã và đang từng ngày xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Trải qua 125 xây dựng và phát triển, đặc biệt, sau 25 tái thành lập tỉnh từ 1991 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo xã hội có nhiều khởi sắc; mặt bằng dân trí được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt; chính trị ổn định, tiềm lực quốc phòng và an ninh địa phương được tăng cường, bản sắc và giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

LA (tổng hợp baohagiang, svhttdlhagiang)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác