​Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW tại Gia Lai

(Cinet) - Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc “Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW” và “Triển lãm ảnh con người Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên”.
 
​Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW tại Gia Lai - ảnh 1
Ảnh: dulichpleiku.gialai.gov.vn
 
Theo đó, “Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW” đã giới thiệu 51 mẫu tranh cổ động xuất sắc được tuyển chọn từ gần 500 tác phẩm của hơn 200 họa sĩ trong cả nước, có giá trị nội dung và nghệ thuật cao, phản ánh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Triển lãm được tổ chức nhằm thực hiện mục đích tuyền truyền sâu rộng Nghị quyết số 33NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; góp phần tuyên truyền sâu rộng về sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam hướng đến các giá trị chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Bên cạnh đó, Triển lãm ảnh với chủ đề “Con người Duyên hải miền Trung Tây Nguyên” trưng bày 140 bức ảnh đến từ 10 tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên. Bộ ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực về quá trình xây dựng, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương, nhất là những tập quán sinh hoạt của bà con đồng bào dân tộc thiểu số; phản ánh các thành tựu, tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế - văn hóa, xã hội, cuộc sống, thiên nhiên, vẻ đẹp con người vùng đất duyên hải miền Trung-Tây Nguyên đến với đông đảo người dân.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 4/12.

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác