Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc

Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc - ảnh 1
Hang Lùng Đán, xã Tân Lập, Bắc Sơn, Lạng Sơn - nơi luyện tập của
đội Cứu quốc quân I trong những năm 1943 - 1944
(Cinet)- Ngày 18/5 tới, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc”. Đây là sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2016).
Theo đó, nội dung trưng bày gồm 4 phần:
Phần Mở đầu: Giới thiệu bối cảnh lịch sử (trong nước và quốc tế) trước khi thành lập Mặt trận Việt Minh.
Phần 1: Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Mặt trận Việt Minh, giới thiệu các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về vai trò định hướng, chỉ đạo, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời Mặt trận Việt Minh.
Phần 2: Mặt trận Việt Minh-ngọn cờ tập hợp, đoàn kết dân tộc (1941-1951) gồm 2 nội dung: Đoàn kết dân tộc tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (1941-1945) và Đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1951).
Phần kết: Phát huy tinh thần của Mặt trận Việt Minh về đại đoàn kết dân tộc, giới thiệu một số tư liệu, hình ảnh về đại đoàn kết dân tộc thời kỳ đổi mới, lễ kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh trong những năm qua.
Trưng bày sẽ góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong việc tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc dưới lá cờ Việt Minh, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào về lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, tự hào về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân với chủ trương đường lối của Đảng.
T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác