Trung Quốc đẩy mạnh sự chuyển biến về pháp chế trong quản lý thể thao

Tăng cường quản lý vĩ mô, nâng cao năng lực hành chính và ý thức trong việc chấp hành luật pháp. Trọng tâm công việc của khối này là chú trọng đưa quy hoạch phát triển vào thực tiễn, tăng cường điều tiết vĩ mô, hoàn thiện các chế độ và quy định, cung cấp các dịch vụ công cộng và bảo đảm trật tự cho ngành.

Trung Quốc đẩy mạnh sự chuyển biến về pháp chế trong quản lý thể thao - ảnh 1

Thúc đẩy sự phân biệt về quản lý nhà nước và hành chính sự nghiệp. Tạo dựng quan niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường và cải tiến xây dựng chế độ thể thao. Đưa ra các luận chứng khoa học và làm tốt công tác hiệu chỉnh “Luật pháp Thể dục thể thao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Điều lệ Phòng chống Doping”.

Gấp rút xây dựng và ban hành các văn kiện, văn bản pháp quy về dịch vụ công cộng thể dục thể thao, hướng dẫn quy phạm về phát triển thể thao nhà nghề, tăng cường xây dựng các chế độ quản lý Hiệp hội thể thao đơn môn trên toàn quốc.

Nâng cao mức độ chấp hành luật của hệ thống hành chính thể thao. Dựa trên tình hình lập pháp, cải cách và phế truất của Quy định pháp luật, kịp thời thay đổi các căn cứ chấp pháp hành chính, giới định quyền hạn chấp pháp, quy định rõ cơ cấu tổ chức, nhân sự và trách nhiệm chấp pháp, cụ thể hóa quy trình chấp pháp, quy phạm hành vi chấp pháp. Kết hợp xử phạt và đề bạt, thực hiện sự thống nhất giữa hiệu quả pháp luật và hiệu quả xã hội.

Triển khai tổ chức kiểm tra giám sát việc thi hành các quy định pháp luật thể thao, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Giải quyết các tranh chấp và mâu thuẫn trong thể thao theo quy định của pháp luật. Xây dựng cơ chế hoàn chỉnh về việc xử lý tranh chấp và mâu thuẫn thể thao nội bộ đồng thời quy phạm hóa trình tự giải quyết. Tích cực đẩy mạnh xây dựng chế độ hòa giải trong tố tụng và tranh chấp. Phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, làm tốt công tác phúc đáp hành chính.

Phối hợp với cơ quan Tư pháp để giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội trong lĩnh vực thể dục thể thao. Đẩy mạnh thiết lập đa dạng hóa hệ thống giải quyết các vấn đề tranh chấp trong thể thao.

Đi sâu triển khai công tác tuyên truyền pháp chế. Triển khai theo Bộ Tuyên giáo Trung Quốc, Bộ Pháp chế và Ban Phổ cập pháp luật trên toàn quốc thực thi tuyên truyền và giáo dục pháp chế hệ thống thể thao trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 6.

Tuyên truyền mạnh mẽ tinh thần thực hiện pháp luật xã hội chủ nghĩa, chú trọng tuyên truyền đúng đối tượng trọng điểm. Sáng tạo phương thức, phương pháp cho pháp chế, tiếp tục phát huy tác dụng của trận địa tuyên truyền giáo dục pháp chế theo kiểu truyền thống, đồng thời tích cực đẩy mạnh xây dựng trận địa tuyên truyền giáo dục pháp chế thông qua các hình thức mạng internet và truyền thông, công nghệ thông tin hiện đại.

Không ngừng tăng cường sự ảnh hưởng của việc tuyên truyền giáo dục pháp chế thể thao đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức và khuyến khích giao lưu nghiên cứu pháp luật thể dục thể thao, đẩy mạnh việc chuyển hóa thành quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Theo Tổng cục TDTT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác