Trung Quốc: Tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phát triển sự nghiệp Thể thao thời kỳ 2011 - 2015

Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo phát triển thể thao trong thời kỳ 5 năm lần thứ 12 (2011-2012) dựa trên tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình; với chủ đề là phát triển khoa học; tôn chỉ là đáp ứng đầy đủ nhu cầu thể thao ngày càng tăng; mục tiêu là xây dựng cường quốc thể thao.

Trung Quốc: Tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phát triển sự nghiệp Thể thao thời kỳ 2011 - 2015 - ảnh 1

Động lực cơ bản là cải cách, đổi mới, sáng tạo, kiên định đi theo con đường phát triển thể thao mang đậm bản sắc Trung Quốc, nâng cao một cách toàn diện về thực lực và sức ảnh hưởng của thể thao Trung Quốc với quốc tế, cống hiến tích cực cho chủ nghĩa xã hội.
Chủ yếu chú trọng chuyển biến phương hướng phát triển thể thao; trọng điểm xây dựng hệ thống dịch vụ thể thao công cộng hoàn chỉnh, phù hợp với Trung Quốc và phủ kín từ thành thị đến nông thôn, nâng cao chất lượng và trình độ phục vụ, để nâng cao sức khỏe toàn dân, thúc đẩy thể thao quần chúng phát triển lên tầm cao mới.

Tiếp tục duy trì xếp thứ hạng cao tại Olympic và các sự kiện thể thao lớn trên quốc tế, cải thiện kết cấu phát triển các môn thể thao, củng cố và nâng cao trình độ và sức cạnh tranh quốc tế trong thể thao thành tích cao, cải cách thể chế thi đấu, hoàn thiện hệ thống bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ nhân tài kế cận, tăng cường năng lực duy trì sự phát triển của thể thao thành tích cao.

Tăng cường năng lực sáng tạo sản nghiệp thể thao, mở rộng quy mô, ưu hóa cơ cấu, nâng cao chất lượng và hiệu ứng, đẩy mạnh hoàn thiện và xây dựng hệ thống sản nghiệp thể thao mang đậm bản sắc Trung Quốc, thúc đẩy phát triển sản nghiệp thể thao một cách nhanh nhất. Không ngừng cải cách chiều sâu, hoàn thiện cơ chế vận hành.

Nâng cao trình độ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thể thao, giáo dục thể chất, pháp chế thể thao. Bồi dưỡng nguồn nhân lực, tác phong ngành nghề, đối ngoại thể thao và tuyên truyền thể thao; thúc đẩy khoa học hóa, pháp luật hóa và hiện đại hóa trong quản lý thể thao.

Một số nguyên tắc cơ bản để phát triển thể thao thời kỳ 5 năm lần thứ 12

Để thực hiện được mục tiêu phát triển trong lĩnh vực TDTT trong thời kỳ 5 năm lần thứ 12 (2011-2015), Trung Quốc đã đưa ra một số nguyên tắc nổi bật để hiện thực hoá mục tiêu đã đặt ra - trở thành Cường quốc thể thao.

Xây dựng thể thao vững mạnh, phục vụ cho xã hội. Kiên trì thúc đẩy sự kết hợp mật thiết giữa thể thao và kinh tế xã hội, phát huy hết tác dụng đặc thù và chức năng tổng hợp của thể thao trong việc thúc đẩy kinh tế, kiến thiết chính trị, văn hóa, xã hội, văn minh sinh thái và đối ngoại. Nắm bắt và định vị chính xác vị thế của thể thao trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa, đưa thể thao vào chiến lược phát triển của quốc gia, đẩy mạnh sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Kiên trì chủ trương lấy con người làm gốc, phục vụ dân sinh. Đưa quan niệm phát triển khoa học lên hàng đầu, xuât phát điểm và cũng là điểm kết thúc là tăng cường thể chất nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Bảo vệ tuyệt đối lợi ích về nhu cầu thể thao không ngừng tăng của nhân dân; đạt đến mục đích phát triển thể thao vì nhân dân, dựa vào nhân dân và thành quả do nhân dân hưởng thụ.
Kiên trì tư tưởng giải phóng, sáng tạo cải cách. Xử lý tốt mối quan hệ kế thừa và sáng tạo, không ngừng tìm tòi các quy luật và đặc điểm thích ứng giữa công tác thể thao với nền kinh tế thị trường chủ nghĩa xã hội; nỗ lực thực hiện sáng tạo trong lý luận, khoa học kỹ thuật, chế độ chính sách và quản lý. Sáng tạo mô hình và phương thức phát triển, thay đổi quan niệm, đẩy nhanh sự chuyển biến trong phát triển thể thao từ hướng đại trà, rộng khắp sang hướng chuyên sâu, từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản lý theo hướng khoa học.

Phát triển hài hòa cả thể thao quần chúng và thể thao đỉnh cao. Phát triển hài hòa cả sự nghiệp thể thao và sản nghiệp thể thao. Thúc đẩy sự phát triển thể thao trong các lĩnh vực, địa khu khác nhau, phát triển đồng đều và hài hòa giữa các môn thể thao Olympic với phi Olympic, các môn thể thao mùa hè với mùa đông, các môn thể thao hiện đại mới được ưa chuộng với các môn thể thao truyền thống dân tộc. Xử lý tốt mối quan hệ giữa trước mắt và lâu dài, trọng điểm và bình thường, quy mô và lợi ích để phát triển thể thao một cách toàn diện.

Xây dựng quan niệm nguồn nhân tài vững chắc là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, khoa học kỹ thuật là nguồn năng lực sản xuất; coi trọng và phát huy tác dụng chính của khoa học kỹ thuật, giáo dục, nhân tài trong sự nghiệp phát triển thể thao. Kết hợp nghiên cứu khoa học thể thao với thực tiễn vận động, tận dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật và giáo dục để nâng cao tố chất và phát huy tác dụng của đội ngũ nhân tài. Tăng cường quan niệm pháp luật trong thể thao, tăng cường pháp chế, đưa công tác thể thao vào quỹ đạo pháp luật hóa.

Tăng cường xây dựng văn hóa thể thao. Đi sâu vào tìm hiểu nội hàm văn hóa thể thao, nắm chắc căn cơ văn hóa và cơ sở xã hội trong sự phát triển thể thao, nhằm nâng cao thực lực mềm của thể thao Trung Quốc. Thông qua thể thao thúc đẩy xây dựng và tạo lập phương thức và quan niệm sống văn minh, khoa học, lành mạnh và tích cực. Phát huy tác dụng và chức năng của thể thao trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến chủ nghĩa xã hội, từ đó thể thao đóng vai trò là người sáng tạo và người truyền bá cho nền văn hóa tiên tiến chủ nghĩa xã hội.

Theo Sport.gov.vn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác