Truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp

(Cinet)- Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp vì những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, mệt mài sáng tạo, cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã tới dự.

Truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp - ảnh 1

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các thành viên Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ; thân nhân, gia đình và bạn bè của cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp.

Phát biểu tại Lễ truy tặng, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Việc Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú - danh hiệu vinh dự nhà nước cao quý cho nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp theo đề nghị của Bộ VHTTDL là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, miệt mài sáng tạo, cống hiến cho nghệ thuật của nghệ sĩ Văn Hiệp, góp phần xây dựng và phát triển nền nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là nền sân khấu kịch nói cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng khẳng định: Văn học, nghệ thuật có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược phát triển của đất nước. Nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, của Bộ VHTTDL và các Hội Văn học nghệ thuật là tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học nghệ thuật phát triển, nâng cao toàn diện chất lượng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; củng cố, đổi mới hoạt động của các Hội văn học, nghệ thuật, đưa văn học, nghệ thuật thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng, động lực và mục tiêu phát triển đất nước theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Nghị quyết số 23 Khóa X của Bộ Chính trị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp tới đại diện gia đình nghệ sĩ.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác