Tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Cinet)- Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai rà soát, điều chỉnh và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn.
 
Tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa (T.T)

Trước đó, tháng 3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo về việc giao tham mưu theo hướng phù hợp, hiệu quả trong hỗ trợ, đầu tư tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng các di tích có ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của địa phương; nghiên cứu lựa chọn từ 10 -15 di tích tiêu biểu để hỗ trợ đầu tư tu bổ, trùng tu, tôn tạo, đảm bảo bền vững, lâu dài sau mỗi năm.

Về việc hỗ trợ chống xuống cấp di tích, UBND tỉnh đề nghị nghiên cứu, rà soát những di tích có nguy cơ cao, thuộc tình thế cấp thiết, không đưa vào danh sách các nội dung hỗ trợ không đúng với mục tiêu chống xuống cấp di tích. Các nội dung trên cần tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/6/2017.

Đồng thời, giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình mới, đảm bảo hiệu quả, khả thi.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác