Tu bổ, mở rộng phạm vi một số di tích liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt

Tu bổ, mở rộng phạm vi một số di tích liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt - ảnh 1
Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình (Ảnh: Internet)
(Cinet)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quyết định số 628/QĐ-TTg về việc đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở rộng phạm vi một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt.
Mục tiêu đầu tư nhằm tôn tạo, nâng cấp một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt nhằm gìn giữ và phát huy giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc và tín ngưỡng của các di tích thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hướng đến kỷ niệm 1050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình.
Dự kiến đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp 14 di tích và hạng Mục di tích có giá trị cao về lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, gồm: Tu bổ, tôn tạo 06 di tích thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, gồm: Khu lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng; khu lăng mộ vua Lê Đại Hành; Bia Cửa Đông; đình Yên Thành; đình Yên Trạch và Phủ Đông Vương;
Tu bổ tôn tạo 06 di tích cấp quốc gia, gồm: Khu tưởng niệm và lăng mộ Thái tế Định Quốc Công Nguyễn Bặc; đình Mỹ Hạ; đình Ngô Khê Hạ; đền Thung Lau; đền Tam Thánh - chùa Yên Lữ; đền thờ Tướng quân Đinh Điền và chùa Tháp; Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp Đình Trai; Xây dựng Khu nhà làm việc của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Hoa Lư.
Thời gian dự kiến hoàn thành dự án từ năm 2016 – 2020. Giai đoạn 2016 - 2018: Tu bổ, tôn tạo Khu lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng; Lăng vua Lê Đại Hành; Đình Trai, Đình Yên Thành và xây dựng Nhà làm việc của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Hoa Lư. Giai đoạn 2019 - 2020: Tu bổ, tôn tạo các hạng Mục di tích và công trình còn lại. Địa Điểm đầu tư: Tại các huyện: Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô và Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư và tiến độ thực hiện; chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành Dự án theo quy định, bảo đảm Mục tiêu đầu tư.
Nguồn vốn đầu tư lấy từ Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; trong đó ngân sách trung ương (Chương trình Mục tiêu phát triển văn hóa): Hỗ trợ không quá 110.000 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 33.907 triệu đồng.
 Dự kiến tổng đầu tư khoảng 143 tỷ đồng.
T.Dung
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác