Tuyên Quang: Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

(Cinet) - Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.
 
Tuyên Quang: Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: TCDL)

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020: phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1,3% GRDP của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội. Tập trung phát triển một số ngành có sẵn lợi thế như: du lịch văn hóa, quảng cáo, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ truyền thống, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Từng bước định hướng và phát triển các lĩnh vực: phát thanh và truyền hình, xuất bản, thiết kế, thời trang, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí trở thành những ngành kinh tế dịch vụ.

Mục tiêu đến năm 2030: Phấn đấu tổng thu của các ngành công nghiệp văn hóa đạt khoảng 3%GRDP của tỉnh, trong đó, đóng góp của ngành du lịch văn hóa chiếm 20% trong tổng số khoảng 5.500 tỷ đồng doanh thu từ khách du lịch; Phát triển đa dạng, từng bước đồng bộ và hiện đại hóa các ngành công nghiệp văn hóa một cách bên vững, được ứng dụng công nghệ tiên tiến; xây dựng một số sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn lực xã hội phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp chung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (trong đó tập trung công tác tuyên truyền, quảng bá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, thu hút và hỗ trợ đầu tư…) và 09 nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh (gồm: Du lịch văn hóa; Nghệ thuật biểu diễn; Quảng cáo; Thủ công mỹ nghệ; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh và Triển lãm; Phát thanh - Truyền hình; Điện ảnh; Kiến trúc; Thiết kế; thời trang)./.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đối với các lĩnh vực quản lý.

AV 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác