UNESCO thúc đẩy bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 24/6, tại trụ sở ở Paris (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã kết thúc kỳ họp thứ 3 của Đại hội đồng các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể.

UNESCO thúc đẩy bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể - ảnh 1

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã đánh giá những tiến bộ trong việc thực hiện trong hai năm qua các định chế hoạt động bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể của các nước trong Đại hội đồng cũng như các thách thức nổi lên trong quá trình này.
Một trong những vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của cuộc họp là tăng cường năng lực phát hiện, bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể ở các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu Phi. UNESCO đang thúc đẩy các biện pháp đào tạo cán bộ trong các lĩnh vực sửa đổi luật pháp, chuẩn bị danh sách các di sản phi vật thể, đề cử và các yêu cầu trợ giúp quốc tế khác.
Danh sách các di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm 12 di sản, được các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể đề nghị do nguy cơ những di sản này biến mất. Các đại biểu đã xác định những biện pháp bảo vệ đặc biệt và trợ giúp tài chính để bảo vệ hiệu quả những di sản này.
Danh sách các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu bao gồm 166 di sản, trong đó 90 di sản trên toàn cầu được thừa nhận trước khi Công ước Liên hợp quốc có hiệu lực và 76 di sản đầu tiên được bổ sung theo tiêu chuẩn của Công ước. Những di sản này phải tăng cường được giá trị hiện thực và nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của di sản.
Kỳ họp cũng lựa chọn ba chương trình, dự án và hoạt động phản ánh tốt nhất các nguyên tắc và mục tiêu của Công ước Liên hợp quốc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể./.

 

Theo TTXVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác