Ưu tiên điểm Bưu điện - Văn hóa xã trong Chương trình viễn thông công ích

(Cinet)- Theo Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT, ngày 02/8/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, điểm Bưu điện - Văn hóa xã là điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng do Nhà nước giao cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng, duy trì, quản lý để cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ kinh doanh khác theo định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động đọc sách, báo phục vụ cộng đồng.

Ảnh minh họa - Nguồn: internetẢnh minh họa - Nguồn: internet

Theo đó, trong các chương trình, dự án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn hay dự án khác của Nhà nước về nông thôn, điểm Bưu điện - Văn hóa xã cũng là điểm được ưu tiên để tổ chức triển khai và cung cấp các dịch vụ viễn thông công cộng. Bên cạnh đó phải đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đến 2kg, các dịch vụ phát hành báo chí công ích và dịch vụ bưu chính.

Điểm bưu điện-Văn hóa xã là nơi tổ chức hoạt động đọc sách, báo phục vụ cộng đồng

Thông tư nêu rõ việc tổ chức phục vụ đọc sách, báo phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo từng thời kỳ; các loại sách báo phải được vào sổ, phân loại và sắp xếp theo chủ đề để thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý.

Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; riêng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tối thiểu phải có trình độ trung học cơ sở; phải được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ bưu chính và tổ chức phục vụ đọc sách, báo. Đồng thời được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, bảo quản tài sản, phục vụ đọc sách, báo theo thỏa thuận với doanh nghiệp quản lý và các chế độ thù lao khác (nếu có).

Tất cả các hoạt động phục vụ đọc sách, báo, ấn phẩm in và trên mạng internet là miễn phí. Sách, báo cũng được ưu tiên phân bổ cho các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Thời gian luân chuyển sách báo tối thiểu 6 tháng một lần; thời hạn lưu giữ tối thiểu với các loại báo là 01 tháng và đối với các ấn phẩm là 02 tháng. Các chương trình và dự án triển khai về nông thôn cần khuyến khích, ưu tiên tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

T.T

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác