Văn bản số 269/BVHTTDL-TTr ngày 6/2: Thực thi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet) – Ngày 6/2/2014, Bộ VHTTDL đã gửi văn bản số 269/BVHTTDL-TTr tới các cơ quan trực thuộc Bộ và các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố về vấn đề thực thi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo Bộ VHTTDL, trong những năm qua, hoạt động văn hóa, kinh hoanh dịch vụ văn hóa phát triển sâu rộng, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa đã được tăng cường, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa còn bộc lộ một số hạn chế bất cập cần phải chấn chỉnh, việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của một số tổ chức, cá nhân còn chưa nghiêm túc, tình trạng sao chép băng đĩa ca nhạc, sân khấu, phim không xin phép chủ sở hữu, sử dụng các tác phẩm không xin phép và không trả tiền nhuận bút cho tác giả, trốn tránh nghĩa vụ xin phép và trả tiền tác giả… còn diễn ra. Các sai phạm trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả, làm triệt tiêu động lực sáng tạo của nghệ sỹ, là nguy cơ tiềm ẩn tạo ra một thị trường văn hóa không lành mạnh.

Để chấn chỉnh những tồn tại nêu trên và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa được nghiêm túc, Bộ VHTTDL yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL, giám đốc các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố cần triển khai một số nội dung gồm:

Chỉ đạo kiên quyết và áp dụng các biện pháp tích cực, cụ thể, hiệu quả trong khuôn khổ pháp luật để bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của các chủ thể quyền thuộc thẩm quyền quản lý.

Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2514/BVHTTDL-NTBD ngày 9/7/2013 của Bộ VHTTDL về việc thực thi Thực thi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Căn cứ điều kiện thực tế ở địa phương, chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hỗ trợ kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa đảm bảo không để tình trạng các tổ chức này vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trong hoạt động chưa bị xử lý, thay tên, địa chỉ thành lập đơn vị mới để tránh bị xử lý những hành vi đã vi phạm trước đó.

Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động của đơn vị.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện quyền do pháp luật quy định, đặc biệt là trong hoạt động cấp phép thu và phân phối tiền sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình chương trình phát sóng; giám sát hoạt động của các tổ chức này theo thẩm quyền.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, thường xuyên báo cáo tình hình thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong phạm vi quản lý của mình về Bộ VHTTDL để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác