Văn bản số 27/BVHTTDL-KHTC ngày 07/1: Thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Phúc phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

(Cinet) - Văn bản số 27/BVHTTDL-KHTC ngày 07/1 về việc thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Phúc phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Đinh Vĩnh Phúc, Hà NộiĐinh Vĩnh Phúc, Hà Nội

Trả lời công văn số 3235/VHTTDL-QLDS ngày 02/10/2013 của Sở VHTTDL thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Phúc phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

1.Thống nhất về cơ bản với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo đình Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, Ba Đinh, Hà Nội bao gồm: tu bổ đình ( hạng mục trung đường) và nghi môn; xây dựng mới các hạng mục đại bái và hậu cung của đình tả vu, nhà bếp, vệ sinh, lầu hóa vàng.

2.Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được làm rõ trong nội dung dự án, để nghị Sở VHTTDL thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sử bổ sung:

Đối với thiết kế tu bổ, tôn tạo đình chính: Điều chỉnh lại thiết kế hình dáng kết cầu đỡ hiên ( kiểu bày) giữa hàng cột trục 4,6 của tòa đại bái và trung đường. Bảo tồn các bộ vì chồng rường tòa Trung đường và tường hồi tòa đại bái trong đó có bức tranh đắp trên tường ( tu bổ nguyên trạng bức tranh hiện có). Điều chỉnh tranh trí chạm khắc trên cấu kiện gỗ tòa đại bái theo đề tài trang trí chạm khắc trên các ngôi đình truyền thống cùng thời.

Điều chỉnh thiết kế tu bổ nghi môn theo hướng đắp phượng trái dành trên hai đầu cột đồng trụ và đắp bổ sung trang trí trên các mặt của lồng đèn theo đề tài truyền thống.

Không xây dựng nhà vệ sinh ở phía trước, trong sân đình, đề nghị nghiên cứu vị trí xây dựng ở phía sau.

Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở VHTTDL báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác