Văn bản số 31/BVHTTDL ngày 07/1: Thống nhất quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn

(Cinet) - Văn bản số 31/BVHTTDL ngày 07 tháng 01 về việc thống nhất quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc SơnKhu vực Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 về việc xếp hạng Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là di tích quốc gia đặc biệt. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Hiện tại, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn được UBND thành phố giao cho một số cơ quan quản lý như: Sở Xây dựng, Sở KHCN, Sở VHTTDL, UBND quận Hoàn Kiếm…Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thống nhất việc giao quản lý toàn bộ di tích về một đầu mối là Sở VHTTDL để việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt này được thuận lợi, chặt chẽ, tránh chồng chéo.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác