Văn bản số 427/BVHTTDL –DSVH ngày 24/2: Bảo tồn khu di tích Phật viện Đông Dương, tỉnh Quảng Nam

(Cinet) - Văn bản số 427/BVHTTDL –DSVH ngày 24/2 về việc Bảo tồn khu di tích Phật viện Đông Dương, tỉnh Quảng Nam

Phật viện Đồng Dương được khai quật năm 1902 lúc chưa bị bom đạn chiến tranh tàn phá Ảnh tư liệu chính quyền Quảng Nam sưu tầmPhật viện Đồng Dương được khai quật năm 1902 lúc chưa bị bom đạn chiến tranh tàn phá Ảnh tư liệu chính quyền Quảng Nam sưu tầm

Trả lời Công văn số 03/ĐĐBQH-VP ngày 02/01/2014 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có ý kiến về việc quan tâm đầu tư bảo tồn khu Phật viện Đồng Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Phật viện Đông Dương là một công trình Phật giáo có giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quan trọng và đặc sắc của Việt Nam và của khu vực Đông Nam Á. Do tác động của thiên nhiên và chiến tranh, di tích đã bị phá hủy hoàn toàn, hiện chỉ còn một phần vòm cổng xây gạch của tháp Sáng.

Để bảo tồn di tích này, trong năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã triển khai lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo tồn cấp thiết di tích Phật viện Đông Dương, bao gồm các nội dung: nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, văn bản về di tích; cắm mốc giới bảo vệ di tích; thăm dò, khai quật khảo cổ; xây dựng mới nhà trưng bày hiện vật, nhà bảo vệ, hàng rào bảo vệ, hệ thống cấp điện, thoát nước ( Bộ VHTTDL đã có công văn thỏa thuận Dự án trên).

Hiện nay, nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đang tập trung đầu tư cho nhiều dự án bảo tồn di tích lớn, có tính cấp bách trên địa bàn của tỉnh như Khu tích Mỹ Sơn, di tích Phố cổ Hội An, Khu di tích Trung Trung Bộ - Nước Oa…Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ việc tu bổ di tích Phật viện Đồng Dương bằng nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác