Văn bản số 429/BVHTTDL-DSVH ngày 24/02: Thỏa thuận chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Tường Thụy

(Cinet) - Văn bản số 429/BVHTTDL-DSVH ngày 24/02 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Hà Nam về thỏa thuận chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Tường Thụy, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên.

Về Dự án này, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Về chủ trương: Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam về lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Tường Thụy để bảo tồn và phát huy giá trị.

Về kinh phí: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ VHTTDL đã, đang đầu tư cho tỉnh Hà Nam tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: đình Hòa Ngãi, đình An Hòa, đình Đồng Du Trung, đền Trúc... Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác