Văn bản số 4665/BVHTTDL-DSVH ngày 24/12: Thẩm định Quy hoạch tổng thể Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

(Cinet)- Văn bản số 4665/BVHTTDL-DSVH ngày 24/12 của Bộ VHTTDL gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Xây dựng về việc thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đền Thề - nơi nghĩa quân Yên Thế thề quyết tử trước mỗi trận đánh.Đền Thề - nơi nghĩa quân Yên Thế thề quyết tử trước mỗi trận đánh.

Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 28/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9 /2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Xây dựng nghiên cứu, thẩm định và có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ Quy hoạch để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có cơ sở tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Khởi nghĩa Yên Thế nổ ra những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX chống lại thực dân Pháp xâm lược và phong kiến tay sai đã trở thành biểu trưng rực rỡ của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Từ đó đến nay, hình ảnh lẫm liệt của Hoàng Hoa Thám cùng những dấu tích về phong trào khởi nghĩa nông dân Yên Thế còn lưu lại đậm nét trên địa bàn các huyện Tân Yên, Yên Thế, Việt Yên và Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang.

Đó là những công trình kiến trúc cổ (đình, chùa, đền, nghè, miếu có niên đại khởi dựng vào thời Lê thế kỷ XVII-XVIII và thời Nguyễn thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) cùng các địa điểm, đồn lũy tạo thành một hệ thống di tích liên hoàn của một vùng quê vốn có lịch sử lâu đời và nổi tiếng về truyền thống thượng võ. Hệ thống di tích này gồm: 08 ngôi đình, 07 chùa, 06 đền, 03 đồn, 01 điếm, 01 nghè, 01 động và 05 địa điểm. Đây là những di tích nguyên gốc có giá trị đặc biệt, lưu lại những dấu ấn quan trọng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, được nhìn nhận như một trong những dòng chủ lưu dẫn tới bước chuyển đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc ta giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX.

Với những vai trò to lớn của cuộc khởi nghĩa Yên Thế và giá trị của hệ thống di tích có liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 công nhận Di tích lịch sử Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế là Di tích quốc gia đặc biệt.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác