Văn bản số 4668/BVHTTDL-DSVH ngày 24/12: Thẩm định Dự án điều chỉnh tu bổ di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương tại Bắc Ninh

(Cinet) - Văn bản số 4668/BVHTTDL-DSVH ngày 24/12 của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định Dự án điều chỉnh tu bổ di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương tại Bắc Ninh.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 894/CV-SVHTTDL ngày 4/10/2013 của Sở VHTTDL tỉnh Bắc ninh đề nghị thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu bổ di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương bao gồm các hạng mục: Lăng mộ Kinh Dương Vương (Tu bổ Lăng, miếu Tả văn, Hữu võ; tôn tạo tứ trụ, nhà sắp lễ và nhà khách (năm gian), nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, lầu hóa vàng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật); Đền thờ Kinh Dương Vương (Tu bổ Nghi môn, Đền thờ; tu bổ, tôn tạo nhà khách+sắp lễ, nhà kho, vệ sinh, phòng chống cháy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật).

Để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của Dự án điều chỉnh tu bổ di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, Bộ VHTTDL lưu ý Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh một số vấn đề sau:

Đối với việc tu bổ, tôn tạo Lăng Kinh Dương Vương: Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL Bắc Ninh báo cáo UBND tỉnh xem xét phương án tu bổ nguyên trạng Lăng Kinh Dương Vương hiện có, hoặc tiến hành phục hồi lại Lăng theo đúng ảnh tư liệu (đúng về hình thức kiến trúc và vật liệu xây dựng). Việc phục hồi Lăng chi phí thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất cao của chính quyền và đông đảo nhân dân địa phương.

Hiện nay địa  phương đã cho di chuyển hạng mục nhà sắp lễ sang vị trí mới phía trước miếu Tả văn, Hữu võ khi chưa có ý kiến của Bộ VHTTDL. Vì vậy, đề nghị Sở VHTTDL Bắc Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm và có phương án xử lý bảo đảm sự hài hòa về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực Lăng

Giảm bớt diện tích nhà vệ sinh và không sử dụng đèn Đ1, Đ2 (bản vẽ TT-26) chiếu sáng chính giữa và phía sau lăng.

Về phương án tu bổ Đền thờ Kinh Dương Vương:

Không làm máng nước tại vị trí giữa hai mái tòa Tiền bái và Hậu cung của đền chính. Cần tu bổ các cấu kiện gỗ bằng các giải pháp thay cốt, nối chân, xử lý bề mặt... để  bảo tồn tối đa cấu kiện hiện trạng của đền thờ.

Không xây dựng mới nhà soạn lẽ, nghiên cứu phương án mở rộn thêm hai gian nhà tiếp khách hiện có để phục vụ soạn lễ.

Đền thờ Tam Công đại vương là di tích xếp hạng cấp tỉnh, vì vậy việc tu bổ, tôn tạo hạng mục này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bắc Ninh.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác