Vận động sưu tầm, hiến tặng các tư liệu, hiện vật về lịch sử của tỉnh Lào Cai

(Cinet)- Nhằm bổ sung nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử địa phương, tuyên truyền giáo dục truyền thống đối với mọi tầng lớp nhân dân, UBND tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động sưu tầm, hiến tặng các tư liệu, hiện vật về lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh.
 
Vận động sưu tầm, hiến tặng các tư liệu, hiện vật về lịch sử của tỉnh Lào Cai - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: laocai.gov.vn)

Cụ thể, Kế hoạch 113/KH-UBND nêu rõ, Cuộc vận động nhằm mục đích rà soát, bổ sung nguồn tư liệu, hình ảnh, hiện vật gốc liên quan đến quá trình đấu tranh, lãnh đạo, phát triển 70 năm Đảng bộ tỉnh (5/3/1947-5/3/2017) và 110 năm thành lập, phát triển của tỉnh Lào Cai (1907-2017); huy động các nguồn lực, tổ chức, cá nhân cùng tham gia sưu tầm, đóng góp, lưu trữ các tư liệu, hiện vật cho tỉnh; giữ gìn, tôn vinh, giáo dục truyền thống các giá trị lịch sử, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,…tới đông đảo nhân dân và theo từng đối tượng cụ thể thông qua các cơ quan, thiết chế văn hóa được đầu tư.

Đối tượng vận động là các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đang công tác trên địa bàn tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức đã công tác và làm việc tại Lào Cai; cựu chiến binh, thân nhân và gia đình thương binh liệt sĩ; các nhà sưu tập tư nhân và mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện đang giữ những tài liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử, văn hóa, con người tỉnh Lào Cai.

Cuộc vận động sưu tầm, hiến tặng các tư liệu, hiện vật thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian 3 tháng (từ tháng 4-6/2017).

Tư liệu, hiện vật hiến tặng là các hiện vật lịch sử đấu tranh cách mạng Lào Cai qua các thời kỳ; tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Lào Cai (trọng tâm từ thời bao cấp đến khi tách tỉnh năm 1991); tư liệu, hiện vật về Lào Cai sau 25 năm tái lập, phát triển (1991-2017). Các hiện vật, tư liệu này phải mang tính đặc trưng, tiêu biểu cho từng loại hình và có giá trị lịch sử, giá trị thẩm mỹ, giá trị nghiên cứu khoa học; chứa đựng thông tin phù hợp với chức năng trưng bày, bảo quản, được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai; có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và đang không có tranh chấp, khiếu kiện liên quan.

Tư liệu, hiện vật được hiến tặng vĩnh viễn trên cơ sở tự nguyện của các tổ chức, cá nhân; được lập hồ sơ trở thành tài sản Nhà nước do bảo tàng tỉnh Lào Cai quản lý.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác