VCPMC và những bước tiến trong công tác bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc ở Việt Nam

Cinet) – Trong năm 2013, với nhiều cố gắng nỗi lực, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã thu được những kết quả ghi nhận trong công tác bảo vệ quyền lợi của các tác giả - chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc.

VCPMC và những bước tiến trong công tác bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc ở Việt Nam - ảnh 1

Theo báo cáo của VCPMC, số nhạc sĩ, tác giả tin tưởng và ký hợp đồng ủy thác tại trung tâm đến tháng 12/2013 là 2787 thành viên. Riêng trong năm 2013, VPCMC thu được hơn 58,3 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành mục tiêu tăng 10% so với năm 2012 (48,3 tỷ đồng).

Cũng trong năm 2013 (tính đến hết ngày 30/9), Trung tâm đã thực hiện 3 kỳ phân phối dành cho thành viên trong nước và quốc tế với tổng số tiền là hơn 41,1 tỷ đồng. Kỳ 4 sẽ tiếp tục thực hiện phân phối vào ngày 17/1 tới với số tiền dự kiến là khoảng 11 tỷ đồng. Tổng số tiền phân phối trong năm 2013 khoảng 52 tỷ đồng. Để thuận tiện cho việc quản lý, Trung tâm xây dựng kho lưu trữ tư liệu với nhiều tác giả, tác phẩm.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2002 với mục đích chủ yếu và lâu dài là thực hiện với hiệu quả cao nhất các chức năng của tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc ở Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho người nắm giữ quyền tác giả thụ hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích theo quy định pháp luật, đặc biệt là khai thác tối đa giá trị kinh tế của tác phẩm âm nhạc dưới những hình thức sử dụng khác nhau ở cả trong và ngoài nước.

Hiện Trung tâm là thành viên chính thức của Liên minh quốc tế các hiệp hội những nhà soạn nhạc và lời thế giới (CTSAC); ký hợp đồng với 55 tổ chức bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tương ứng trên thế giới có phạm vi điều chỉnh trên 148 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trung tâm đang bảo vệ lợi ích cho gần 3 triệu tác giả âm nhạc và lời trên thế giới đối với quyền biểu diễn tác phẩm, quyền sao chép tác phẩm. Kho lưu trữ của Trung tâm đã có gần 90.000 tác phẩm được các chủ sở hữu, tác giả ủy thác lưu giữ.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác