Vườn Quốc Gia Cát Tiên rút hồ sơ đề nghị công nhận là Di sản thế giới

(Cinet) – UBND tỉnh Đồng Nai mới đây đã đề nghị xin được rút hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Cát Tiên và Di sản thiên nhiên thế giới để lập lại hồ sơ để cử nhằm bổ sung và làm rõ hơn một vài vấn đề.

Hệ động thực vật phong phú tại Vườn quốc gia Cát TiênHệ động thực vật phong phú tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Theo Công văn số 3781/UBND-CNN ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Bộ VHTTDL đã nêu rõ việc xin rút hồ sơ là để làm rõ và mở rộng ranh giới khu di sản, số liệu giám sát các loài động vật, thực vật quý hiếm, kế hoạch quản lý di sản.

Trước đó ngày 17/9 đến ngày 24/9/2012, đoàn chuyên gia của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) – Cơ quan tư vấn của Unesco đã đến Vườn quốc gia Cát Tiên thẩm định tại thực địa. Sau khi đi khảo sát tại hiện trường, các chuyên gia IUCN đã đánh giá cao giá trị nổi bật toàn cầu về tài nguyên đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cát Tiên. Trên thực tế Hồ sơ của Vườn quốc gia Cát Tiên đã được UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan có liên quan xây dựng từ năm 2007, sau nhiều năm số liệu và thông tin tất yếu phải có sự thay đổi, về nội dung hồ sơ có một số điểm cần phải bổ sung, giải trình và làm rõ.  Bên cạnh đó việc 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A được triển khai sẽ xâm hại đến giá trị đa dạng sinh học nên hồ sơ cần phải được xem xét là thay đổi lại. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – Ông Nguyễn Thành Trí đã khẳng định: “Tỉnh chủ động xin rút hồ sơ để hoàn thiện lại hồ sơ chứ không phải bị loại”.Được biết, dự kiến tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Unesco để xét duyệt vào tháng 9 năm 2013.

Căn cứ quy định tại Đoạn 152 Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trong đó nêu: “Một Quốc gia thành viên có thể rút lại đề cử của mình ở bất kỳ thời điểm nào trước phiên họp của Ủy ban Di sản Thế giới mà theo kế hoạch hồ sơ sẽ được xem xet. Quốc gia thành viên cần thông báo cho Ban thư ký ( Trung tâm Di sản Thế giới) bằng văn bản về ý định rút lại đề cử của mình. Quốc gia thành viên muốn rút lại đề cử vẫn có thể  nộp lại một đề cử khách cho di sản. Trong trường hợp đó đề cử sẽ được coi là đề cử mới theo quy định và thời gian được nêu trong Quy định”

Như vậy, việc UNBD tỉnh Đồng Nai đề nghị xin được rút hồ sơ để hoàn thiện lại là hoàn toàn phù hợp với Quy định của Tổ chức Unesco.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác