WIPO kêu gọi đổi mới tư duy về chế độ bản quyền

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ của Liên hợp quốc (WIPO) Francis Gurry nhấn mạnh chế độ bản quyền sẽ trở nên lỗi thời nếu không thay đổi để phù hợp với thực tiễn công nghệ đương đại.

Vừa qua, trong lời phát biểu tại Khoa luật-Đại học Công nghệ Queensland của Australia về tương lai của chế độ bản quyền, ông Gurry nhấn mạnh tuy không có giải pháp hiệu quả nào để phát triển thành công những phản ứng chính sách trước những thách thức đối với bản quyền trong kỷ nguyên Internet và kỹ thuật số, nhưng sự phát triển này đã dựa trên sự kết hợp giữa luật pháp, cơ sở hạ tầng, thay đổi văn hóa, phối hợp thể chế và các mô hình kinh doanh mới hiệu quả hơn.
Ông cho rằng vấn đề trung tâm của phát triển chính sách về bản quyền là đảm bảo cân bằng giữa giá trị của các sản phẩm văn hóa với lợi ích kinh tế xứng đáng của người sáng tạo và người biểu diễn. Kỹ thuật số đã tác động sâu sắc đến những cân bằng này. Chế độ bản quyền không có sự lựa chọn nào khác là phải thay đổi để phù hợp với lợi thế tự nhiên này nếu không sẽ bị triệt tiêu.
Tổng Giám đốc WIPO nhấn mạnh ba nguyên tắc chính định hướng sự phát triển phản ứng chính sách về bản quyền thành công. Một là đảm bảo sự khách quan đối với công nghệ và các mô hình kinh doanh.
Mục đích của bản quyền không nhằm tác động đến những khả năng công nghệ thể hiện sự sáng tạo hoặc các mô hình kinh doanh được xây dựng trên những khả năng công nghệ này, đồng thời cũng không nhằm duy trì các mô hình kinh doanh dựa trên những công nghệ lỗi thời. Bản quyền cần thúc đẩy sự năng động văn hóa mà không duy trì hoặc thúc đẩy các lợi ích kinh doanh bất biến.
Hai là đảm bảo tính toàn diện và cố kết trong phản ứng chính sách. Nguyên tắc thứ ba là đảm bảo tính đơn giản hơn trong bản quyền. Chế độ bản quyền sẽ không được công chúng ủng hộ nếu không dễ tiếp cận./.

Theo VN+

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác