Xét tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(Cinet) - Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành xét tặng giải thưởng dành cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí xuất sắc viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015.

Xét tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí chủ đề

Theo đó, đối tượng xét tặng giải thưởng gồm có các tác giả là người Việt Nam (kể cả người Việt Nam ở nước ngoài) có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí được Ban sơ khảo của các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Ngoài nước xét chọn và đề nghị Hội đồng cấp trên xét tặng giải.

Các tác phẩm được tặng giải thưởng phải là những tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới. Đồng thời, tác phẩm chứa đựng nội dung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội. Bên cạnh đó, tác phẩm phải có thành tích nổi bật trong việc phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.

Tập thể và cá nhân được giải thưởng phải có thành tích nổi bật trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, không vi phạm luật pháp hoặc bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên tính từ năm 2011 đến thời điểm xét thưởng.

Thể loại xét tặng giải thưởng gồm: các tác phẩm văn học, các công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm, xuất bản, tái bản (nhưng chưa gửi xét thưởng lần nào), các tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, báo chí… được thực hiện từ tháng 5/2011 đến hết tháng 3/2013 (đợt 1), từ tháng 4/2013 đến cuối tháng 3/2015 (đợt 2).

Cơ cấu giải thưởng gồm có: 01 giải A, 05 giải B và 10 giải C và một số giải khuyến khích.

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác