Xuất bản tập sách ảnh “Việt Nam-Đất nước-Con người: Thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển”

Xuất bản tập sách ảnh “Việt Nam-Đất nước-Con người: Thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh đất nước (2/9/1945-2/9/2015), tập sách ảnh “Việt Nam-Đất nước-Con người: Thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển” đã được nhà xuất bản Thông tấn biên soạn và phát hành tại các nhà sách trên toàn quốc.
Trong 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc cách mạng đấu tranh dân tộc và giành được nhiều thành quả lớn lao. Mặc dù phải vượt qua những di họa của chiến tranh cùng âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhưng đất nước chúng ta đã từng bước vượt qua khó khăn và đang trên đà phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…
Và để đưa đến cho bạn đọc cái nhìn toàn cảnh về chặng đường lịch sử đó, Tập sách sẽ tập hợp khoảng 400 bức ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật về những dấu ấn quan trọng về đất nước, con người Việt Nam trong suốt quá trình 70 năm xây dựng và phát triển. Hành trình đó được tái hiện theo 3 chủ đề cơ bản: “Việt Nam độc lập-tự do và thống nhất đất nước (1945-1975),” “Việt Nam trong thời kỳ hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển (1975-2015)” và “Việt Nam đất nước tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa”.  Cùng với những hình ảnh là phần lời giới thiệu cô đọng, mang tính tổng kết về sự vận động, đổi thay của đất nước và con người Việt Nam sau 7 thập kỷ.
Việc xuất bản cuốn sách sẽ góp phần nêu cao được ý thức và lòng tự hào dân tộc về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác