Yên Bái: Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực DSVHPVT

(Cinet) - Vừa qua, Hội đồng Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân”, "Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp xem xét các hồ sơ, xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân’, "Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh lần thứ II - năm 2018.
 
Yên Bái: Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực DSVHPVT - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: baoyenbai.com.vn)

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Yên Bái với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1251/KH-VHTTDL ngày 11 tháng 10 năm 2016 về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018.

Sau 12 tháng triển khai (từ ngày 11/10/2016 - 11/10/2017), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái đã nhận được tổng số 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II – 2018, trong đó có 10 hồ sơ thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, 01 hồ sơ trong lĩnh vực tiếng nói. 

Sau khi nghe báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân và qua thảo luận, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Hội đồng xét tặng đã tiến hành bỏ phiếu và được 05 hồ sơ đủ tiêu chuẩn để trình lên Hội đồng cấp trên xem xét.

Việc triển khai xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2018 nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi toàn tỉnh, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian… để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai - năm 2018.

AV (t/h)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác