logo

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
2 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Bản quyền tác giả
4 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
5 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Bản quyền tác giả
6 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Di sản văn hoá
7 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Di sản văn hoá
8 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Bản quyền tác giả
9 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Di sản văn hoá
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài Cục Bản quyền tác giả Bản quyền tác giả
11 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ Cục Di sản Văn hoá Bản quyền tác giả
12 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên Cục Di sản Văn hoá Bản quyền tác giả
13 Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài Cục Di sản Văn hoá Bản quyền tác giả
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
15 Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
16 Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
17 Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
18 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
19 Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
20 Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả