logo

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Bản quyền tác giả
2 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả Bản quyền tác giả
3 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Bản quyền tác giả
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài Cục Bản quyền tác giả Bản quyền tác giả
5 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ Cục Di sản Văn hoá Bản quyền tác giả
6 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên Cục Di sản Văn hoá Bản quyền tác giả
7 Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài Cục Di sản Văn hoá Bản quyền tác giả
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
9 Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
10 Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
11 Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
12 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
13 Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
14 Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
15 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu (trừ trường hợp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo khoản 3 Điều 18 Nghị định số 54/2010/NĐ-CP); - Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài) Cục Điện ảnh Bản quyền tác giả
16 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
17 Thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
18 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
19 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả
20 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bản quyền tác giả