Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc

Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc

(Cinet)- Với mục tiêu nâng cao dân trí, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn.

Sôi động mùa sách hè 2017

(Cinet)- Đến hẹn lại lên, mùa sách hè 2017 tiếp tục giới thiệu tới độc giả trên cả nước hàng ngàn tựa sách hay và thú vị thông qua các...