Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc

Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc

(Cinet)- Với mục tiêu nâng cao dân trí, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn.

Hà Nội: cà phê thư viện đầu tiên

Giới trẻ Hà thành vốn đã quen thuộc với các “thương hiệu” cà phê như Lâm, Giảng, Năng... Nhưng giờ đây họ còn có thêm một thú uống cà phê mới: cà phê...

Thư viện @ Phong phú và nhanh chóng

Hai tháng qua, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đã ứng dụng phần mềm Libol của Công ty Công nghệ Tin học Tinh Vân, từng bước đưa “kho tàng”...