Báo cáo tổng kết hoạt động Thư viện năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012

(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Thư viện các tỉnh, thành báo cáo Tổng kết công tác năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012.

Báo cáo Tổng kết công tác thư viện năm 2011 gồm báo cáo thành văn và báo cáo số liệu. Trong đó, báo cáo thành văn cần đánh giá ngắn gọn, tập trung làm rõ những thành tích nổi bật, những hoạt động, dịch vụ mới, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phạm vi, nội dung báo cáo bao gồm toàn diện các hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh, thành phố (bao gồm hoạt động của thư việc tỉnh, huyện, xã và cơ sở).

Đồng thời, Thư viện các tỉnh, thành tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tổng kết hoạt động thư viện trên địa bàn, báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhận xét đánhg giá việc chỉ đạo và cá hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện năm qua.

Về xây dựng kế hoạch công tác năm 2012, Giám đốc Thư viện các tỉnh, thành cần căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hành động của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam (giai đoạn 2011-2015), trên cơ sở Quy hoạch phát triển thư viện ở địa phương; Hướng dẫn kế hoạch công tác năm 2012 trong lĩnh vực thư viện của Bộ VHTTDL và kết quả công tác năm 2011 cũng như ngân sách được phê duyệt của thư viện để xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác