Bình Dương: Đề án phát triển hệ thống thư viện công cộng

Vừa qua , Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua đề án “Phát triển hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020”.

Tại buổi họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm điều chỉnh đề án cho phù hợp với sự phát triển của Bình Dương từ nay đến năm 2010. Đây là đề án nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, phục vụ cho người dân và tăng cường nhân sự cho toàn hệ thống thư viện công cộng, đảm bảo đủ cán bộ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đáp ứng được yêu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội.

Trong thời gian tới, Đề án sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng đảm bảo mô hình thư viện sách và thư viện điện tử, phát triển thêm hệ thống thư viện phục vụ cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, phát triển mạnh hệ thống thư viện huyện, xã phù hợp với quy hoạch chung và tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Để thực hiện được các nội dung nêu trên, đồng chí Nguyến Văn Hiệp yêu cầu Thư viện tỉnh tiếp tục kết hợp cùng Sở Văn hóa - Thông tin tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhưng quy chuẩn, quy phạm, quy mô, điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới. Đồng thời tăng cường nhân lực nhằm tạo hiệu quả cao hơn trong họat động của Thư viện.

Theo BBD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác