Bộ VHTTDL: Quyết định biên soạn Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thư viện năm 2012

(Cinet)- Quyết định số 2499/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL (ban hành ngày 5/7/2012) về việc biên soạn Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thư viện năm 2012.

Bộ VHTTDL: Quyết định biên soạn Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thư viện năm 2012 - ảnh 1

Quyết định trên được căn cứ vào Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17/1/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về ban hành Kế hoạch công tác năm 2012; đồng thời xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện biên dịch, biên soạn, xuất bản và phát hành 7 tên tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện, trong đó biên dịch 2 cuốn và biên soạn 5 cuốn, bao gồm: Kỹ năng biên mục mô tả; Kỹ năng phân loại tài liệu; Kỹ năng thiết kế thư viện điện tử; Kỹ năng biên soạn bài tóm tắt, chú giải, tổng quan; Kỹ năng tin học hóa hoạt động thư viện.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng vụ Đào tạo và Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.H

    

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác