Cà Mau phát triển hệ thống thư viện tới trung tâm xã

(Cinet)- Tỉnh Cà Mau quyết định đầu tư 100 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thư viện tới tận trung tâm xã, phường, thị trấn; trong đó, ưu tiên đầu tư cho thư viện trung tâm xã.

Ảnh minh họa (nguồn: báo Cà Mau).Ảnh minh họa (nguồn: báo Cà Mau).

Kinh phí xây dựng được huy động từ 3 nguồn là ngân sách Nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2015, tất cả trung tâm xã, phường, thị trấn đều phải có thư viện, trước hết ưu tiên đầu tư xây dựng thư viện cho những xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Xây dựng phát triển hệ thống thư viện tới cơ sở nằm trong chương trình phát triển văn hóa, nâng cao trình độ dân trí cho người dân nông thôn, đáp ứng một phần nhu cầu đọc, nghiên cứu sách, báo cho người dân giai đoạn 2010 - 2015 tầm nhìn tới năm 2020 của ngành văn hóa tỉnh Cà Mau. Để chương trình được triển khai nhanh, các xã có trách nhiệm khẩn trương làm quy hoạch chi tiết theo hướng dẫn của thư viện tỉnh, thông qua cấp thẩm quyền phê duyệt, chọn mặt bằng để đầu tư xây dựng thư viện, huy động một phần kinh phí trong nhân dân. Trang thiết bị cũng như nguồn sách báo do thư viện tỉnh, huyện đảm trách. Về nguồn nhân lực, hệ thống thư viện xã, phường, thị trấn được bố trí cán bộ chuyên trách, quản lý thư viện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động liên tục trong giờ hành chính, phục vụ tốt nhu cầu đọc sách, báo của người dân.

Đầu tư phát triển hệ thống thư viện tới xã, phường, thị trấn là hết sức cần thiết trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn hiện nay. Thông qua hệ thống này sẽ góp phần nâng cao trình độ dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân nông thôn; trong đó, có cả học sinh, sinh viên, nhất là vào mùa nghỉ hè hàng năm.

CN/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác