Đa dạng hóa mô hình tổ chức thư viện cơ sở phường xã và thị trấn

Trong những năm gần đây, việc xây dựng mô hình tổ chức thư viện phục vụ sách báo cho nhân dân ở cơ sở không còn là nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, nhiệm vụ riêng của ngành VHTT mà đã được nhiều ngành quan tâm xây dựng và phát triển với tốc độ khá nhanh.

Hệ thống thư viện của các ngành Tư pháp, Giáo dục, Quân đội, Bưu chính truyền thông, Khoa học công nghệ và nhiều tổ chức đoàn thể xã hội khác đã tạo sự phong phú, đa dạng về mô hình thư viện ở cơ sở và cấp xã. Tiêu biểu là các mô hình thư viện công cộng do UBND cấp xã thành lập; mô hình thư viện- phòng đọc sách trọng điểm Bưu điện văn hóa xã; mô hình tủ sách pháp luật phường, thị trấn; mô hình thư viện, tủ sách đồn biên phòng; mô hình thư viện tủ sách xã kết hợp với trường học...

Sự ra đời của nhiều mô hình thư viện, tủ sách ở cấp xã là một hiện tượng hoàn toàn mới mẻ trong đời sống văn hóa cơ sở của nước ta. Với sự tham mưu tích cực của thư viện tỉnh tại các địa phương, nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của địa phương ban hành về việc xây dựng mạng lưới thư viện cấp huyện và cấp xã đã tác động mạnh mẽ đến tới hoạt động thư viện công cộng trên địa bàn mỗi tỉnh, tăng cường sự quan tâm đầu tư của các ban ngành liên quan về mọi mặt cho thư viện. Tiêu biểu như: Tỉnh Hậu Giang từ chỉ thị Tăng cường xây dựng thư viện xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết Quy chế tổ chức, hoạt động và tài chính đối với thư viện xã, phòng đọc sách xã trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đã khép kín 100% số phường, xã, thị trấn có thư viện, phòng đọc sách (phát triển mới 17 thư viện xa, 43 phòng đọc sách xã); Ở tỉnh Phú Thọ: sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án Nâng cao hoạt động thư viện xã, phường, thị trấn giai đoạn 2003-2005 đã có 160 thư viện cấp xã được hổ trợ bằng sách từ 2 đến 5 triệu đồng cho mỗi thư viện. Hiện nay Phú Thọ có trên 86% xã phường có thư viện trong toàn tỉnh; Ở Bắc Giang nhờ có nghị quyết của Tỉnh uỷ mà mỗi năm tỉnh đã dành kinh phí từ 50-100 triệu đồng để bổ sung sách cho mạng lưới thư viện cấp xã, vì vậy, mỗi thư viện cấp xã của Bắc Giang đều có vốn sách trung bình trên 1000 bản sách, có từ 8-15 loại báo, tạp chí và thường xuyên có từ 400 đến 800 bạn đọc đến thư viện. Toàn hệ thống thư viện công cộng tỉnh Đồng Nai được hiện đại hóa về cơ sở vật chất, trang thiết bị, được đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại đưa Đồng Nai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về đầu tư hoạt động thư viện.

Kết quả trên chứng minh đường lối chủ trương hoàn toàn đúng đắn; góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho người dân ở cơ sở đặc biệt là ở vừng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Từ các mô hình này, các Bộ, ngành từ trung ương đến địa phương đã xây dựng được mối quan hệ gắn kết, cộng đồng trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển mạng lưới thư viên công cộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ thư viên, tạo ra hình ảnh mới, khẳng định vị thế của hệ thống thư viện cơ sở, cấp hường xã trong tiến trình phát triển của đất nước.

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác