Đẩy mạnh xây dựng mô hình thư viện bưu điện

Đẩy mạnh xây dựng mô hình thư viện bưu điện - ảnh 1
Mô hình thư viện bưu điện được xây dựng trên nền tẳng
hệ thống bưu điện văn hóa xã (nguồn: internet)
(Cinet)- Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân, trong những năm vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện chính sách và giải pháp nhằm tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã.
Hướng về cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Quán triệt quan điểm đó, trong những năm qua Thư viện các địa phương luôn chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, đẩy mạnh hoạt động luân chuyển nhằm đưa sách báo tới tận tay người dân. Kết quả của việc phối hợp này là sự đa dạng hóa mô hình tủ sách, phòng đọc phục vụ cộng đồng: mô hình thư viện - trường học, thư viện các đồn biên phòng, thư viện trong nhà chùa, cà phê sách…, và đặc biệt, là mô hình thư viện bưu điện mới đây nhất đã được khánh thành tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.
Mô hình thư viện bưu điện được xây dựng trên cơ sở và nền tảng của hệ thống bưu điện với việc tích hợp chức năng của các thư viện trong đó. Nhờ vậy, đến Bưu điện văn hóa xã, người dân không chỉ được tiếp cận với các loại hình dịch vụ thông tin liên lạc tiện ích một cách thuận lợi mà còn được thụ hưởng nguồn thông tin, trí thức, nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Nhà nước, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần. Các điểm Bưu điện xã không chỉ là nơi giao dịch, luân chuyển thông tin mà còn trở thành nơi  sinh hoạt văn hóa chung của cộng đồng.
Trước mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhằm truyền tải và cung cấp kịp thời những thông tin và kiến thức cho người dân về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước , những kinh nghiệm sản xuất, những tiến bộ khoa học, tại các điểm bưu điện văn hóa xã đã chủ động thành lập nhiều tủ sách. Tại nhiều điểm bưu điện đã xây dựng quy chế luân chuyển, quản lý tài sản một cách chặt chẽ, phù hợp với nghiệp vụ thư viện cũng như yêu cầu thực tế của địa phương.  Bên cạnh đó, với trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ, thư viện tỉnh đã thực hiện luân chuyển, ưu tiên các loại sách gồm sách phục vụ tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Sách phổ biến kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, nông lâm, ngư nghiệp, khoa học, đời sống…; thực hiện luân chuyển sách miễn phí từ các thư viện công cộng đến các điểm Bưu Điện - Văn hóa xã trên địa bàn và ngược lại, định kỳ 6 tháng một lần. Bảo quản nguồn sách luân chuyển thường xuyên và đều đặn tại các điểm thư viện bưu điện.
Bên cạnh đó, để hoạt động xây dựng và triển khai mô hình thư viện bưu điện có hiệu quả, các bưu điện cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, phối kết hợp các phương tiện truyền thông  tạo điều kiện để người dân biết và tiếp cận, khai thác thông tin; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho đội ngũ nhân viên Điểm Bưu Điện Văn hóa xã.
Đẩy mạnh xây dựng mô hình thư viện bưu điện - ảnh 2
Các điểm BĐVHX tăng cường xây dựng tủ sách theo nhiều chủ đề, hỗ trợ người dân trong việc tìm kiếm thông tin, tài liệu (nguồn: internet)

Không chỉ tạo điều kiện để người dân tiếp cận được với nhưng thông tin một cách chính xác và nhanh nhạy, việc đưa sách báo xuống phục vụ người dân tại các điểm thư viện bưu điện còn giúp  thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, tạo sự bình đẳng trong việc hưởng thụ thông tin của người dân vùng sâu, vùng xa. Đối với ngành văn hóa, mô hình thư viện bưu điện giúp  khai thác triệt để nguồn sách báo của thư viện, làm tăng vòng quay của sách, nâng cao hiệu quả sử dụng sách báo, đồng thời góp phần to lớn trong việc phát triển văn hóa đọc trên toàn xã hội.
Đây sẽ trở thành một kênh thông tin tuyên truyền gần gũi và hiệu quả mà thông qua đó, Đảng và Nhà nước cũng có điều kiện nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của người dân để từ đó các chính sách và luật pháp được thực thi ngày một có hiệu quả hơn.
Với những lợi ích và hiệu quả to lớn mà mô hình mang lại, hy vọng rằng “thư viện bưu điện” sẽ thực sự trở thành một điểm sáng trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam phát triển bền vững và toàn diện.
DH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác