Đổi mới tổ chức quản lý và tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin-thư viện

(Cinet) – “Đổi mới tổ chức quản lý và tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin-thư viện” là chủ đề cuộc hội thảo vừa được Liên hiệp Thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Nội.

Đổi mới tổ chức quản lý và tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin-thư viện - ảnh 1

Hội thảo “Đổi mới tổ chức quản lý và tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin-thư viện” nhằm tạo cơ hội để những người hoạt động trong lĩnh vực thư viện có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến những vấn đề cấp bách trong tổ chức, quản lý thư viện, đồng thời gợi mở đường hướng xây dựng, phát triển hệ thống thư viện các trường đại học trong thời kỳ hội nhập và phát triển chung của xã hội.

Dự hội thảo gồm có đại diện Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL); đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo các Trung tâm Thông tin Thư viện trường đại học, học viện khu vực phía Bắc.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã trình 23 tham luận, với nội dung tập trung vào 02 chủ đề chính, đó là: Đổi mới tổ chức và quản lý thư viện trong các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của thư viện, đáp ứng yêu cầu phục vụ đào tạo tín chỉ và đào tạo đẳng cấp quốc tế; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thông tin – thư viện.

Ở nội dung thứ nhất, các tham luận đã đưa ra các giải pháp cho chiến lược đổi mới tổ chức, quản lý thư viện; mô hình phục vụ một cửa; tổ chức không gian trong thư viện; xây dựng hệ thống quản lý theo ISO... Ở nội dung thứ 2, các tham luận đã khái quát vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành quản lý thư viện, sử dụng phần mềm tích hợp, xây dựng cổng thông tin điện tử tích hợp... nhằm từng bước hiện đại hóa các trung tâm thông tin – thư viện đại học và cao đẳng trên toàn quốc.

 

PP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác