Giải pháp nâng cao hệ thống thư viện khép kín tại Nghệ An

Một trong những mục tiêu của Đề án xây dựng thiết chế VH TT TT đồng bộ là phát triển hệ thống thư viện khép kín từ tỉnh đến huyện, thành, thị xuống khối, xóm, thôn, bản - đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong phần xây dựng cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá đọc cho nhân dân. Nhưng sự thật, hệ thống thư viện tại Nghệ An thời gian qua vẫn còn nhiều điều đáng bàn...

Giải pháp nâng cao hệ thống thư viện khép kín tại Nghệ An - ảnh 1

Đến thời điểm này 19 huyện, thành, thị đều có thư viện (trừ Thị xã Thái Hoà mới thành lập). Tuy nhiên ngoài Thư viện tỉnh và thư viện Quỳnh Lưu thì hầu hết thư viện các huyện chưa đạt quy chuẩn và thiếu đồng bộ về cơ sở vật chất và nhất là vốn sách. Các huyện bổ sung sách rất hạn chế và không ổn định (như Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, riêng năm 2008 không bổ sung một bản sách nào).

Ngoài ra, các huyện vẫn chưa coi việc ưu tiên xây dựng thư viện là một trong những nội dung quan trọng của xây dựng thiết chế VH - TT - TT đồng bộ. Vì thế vị trí thư viện cũng như cơ sở vật chất thiếu ổn định. Một số huyện chưa có quy hoạch thiết chế thư viện hoặc có quy hoạch nhưng không triển khai (như Nghi Lộc, Tân Kỳ, Cửa Lò). Nhiều nơi cơ sở vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng. Hàng năm mỗi thư viện cấp huyện chỉ phục vụ từ 150 - 500 thẻ bạn đọc, đa số bạn đọc không làm thẻ, chủ yếu đến đọc tạp chí. Đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện huyện nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.Bên cạnh đó, việc phát triển thư viện cơ sở cũng gặp nhiều khó khăn. Trước đây, tỉnh ta là lá cờ đầu của Miền Bắc về hoạt động thư viện cơ sở. Thời kỳ xoá bao cấp, nhiều thư viện cơ sở co lại và mất hẳn. Thư viện tỉnh những năm qua đã cố gắng tập trung chỉ đạo, đầu tư vốn sách để khôi phục dần hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở với việc xây dựng các mô hình: Thư viện xã, thư viện xã kết hợp trường học, tủ sách CLB, thư viện làng VH (xóm 4 Nghi Liên, Nghi Lộc), thư viện nhà máy, cơ quan, thư viện - tủ sách đồn biên phòng, tủ sách điểm bưu điện VH xã.

Ngoài ra, còn có tủ sách pháp luật của ngành Tư pháp, hệ thống thư viện trường học của ngành Giáo dục mà Thư viện tỉnh có trách nhiệm giúp đỡ về hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn. Nhìn chung, hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở toàn tỉnh còn mỏng, chưa được đầu tư thích đáng để xây dựng và tổ chức hoạt động, vốn sách còn trông chờ nhiều ở nguồn tài trợ.

Và những giải pháp

Mặc dù còn nhiều khó khăn như vậy, nhưng thời gian qua ngoài thư viện tỉnh một số thư viện đã cố gắng khắc phục, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như thư viện huyện Quỳnh Lưu - năm 2004 được tặng Bằng khen của Bộ VHTT (nay là Bộ VHTT và DL) về thành tích hoạt động thư viện trong 3 năm 2002 - 2004; Thư viện cơ sở khuyến học Cây Tùng - Hưng Tân - Hưng Nguyênhay mô hình luân chuyển sách phục vụ cơ sở ở Thư viện Thanh Chương.
Để hệ thống thư viện ngày càng hoạt động tốt hơn, thu hút đông đảo bạn đọc, các địa phương cần quan tâm tổ chức xây dựng quy hoạch thư viện địa phương đến 2010 để có định hướng, chính sách đúng đắn cho phát triển sự nghiệp thư viện.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện nhằm phục vụ tốt hơn cho bạn đọc; Tăng cường công tác luân chuyển sách đến cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... phát triển phong trào đọc sách, báo thuộc địa bàn hoạt động của thư viện. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển các thư viện cơ sở; Xây dựng đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ nghiệp vụ, đặc biệt là cán bộ phong trào cơ sở có thể đảm đương, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiến tới tổ chức lập phòng chỉ đạo phong trào cơ sở tại Thư viện tỉnh.Theo NA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác