Hà Tây: Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện .

Đọc sách là phương tiện hữu hiệu để người dân tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, áp dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt, phòng đọc tổng hợp Thư viện tỉnh thu hút nhiều bạn đọc.Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt, phòng đọc tổng hợp Thư viện tỉnh thu hút nhiều bạn đọc.

Do đó, hệ thống thư viện phải luôn được đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động phù hợp, đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhân dân.
Hà Tây là tỉnh nông nghiệp, dân số hơn 2,5 triệu người, hơn 80% dân số sống ở nông thôn, đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng thuần nông còn nhiều khó khăn, người dân còn thiếu thông tin, hiểu biết về khoa học kỹ thuật, về sản xuất và về thị trường còn hạn chế. Những năm qua, mạng lưới thư viện, tủ sách trên địa bàn tỉnh với 1 thư viện tỉnh, 14 thư viện huyện, thị xã, thành phố và hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở ngày càng tăng; từ 27 tủ sách năm 1995 lên 389 tủ sách năm 2006. Ngoài ra còn có 258 điểm bưu điện văn hóa xã và 323 tủ sách pháp luật, giúp người dân có thêm kiến thức để ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Nhiều thư viện, tủ sách hoạt động tốt như: Tủ sách thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ); tủ sách làng Tòng Lệnh, xã Tòng Bạt (Ba Vì); thôn Thạch, xã Thạch Xá (Thạch Thất)... Ở những tủ sách đó, việc đọc sách, báo đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với người dân, là điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Tuy nhiên, hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở còn nhiều hạn chế. Trên địa bàn một xã, thậm chí một thôn tồn tại 2-3 tủ sách nên không tránh khỏi tình trạng nghèo nàn về nội dung nhưng lại bị trùng lặp về tên sách, chật hẹp về diện tích, thiếu kinh phí và con người... Qua khảo sát 389 tủ sách cơ sở do Thư viện tỉnh quản lý thì chỉ có 40 - 50% có hoạt động và khoảng 20% hoạt động thường xuyên. Vì thế, mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu đọc của nhân dân, nhất là để phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Trước thực trạng đó, Nghị quyết số16-NQ/TU ngày 23-10-2006 của Tỉnh ủy đã đề ra: Phấn đấu đến năm 2010 xây dựng được 700 thư viện, tủ sách cơ sở và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện, tủ sách. Thư viện tỉnh đã xây dựng một số giải pháp thực hiện như: Xã hội hóa hoạt động thư viện, tủ sách, bổ sung kho sách lưu động và xây dựng vốn sách gây men; xây dựng thư viện các huyện, thị xã, thành phố trở thành trung tâm của mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở; nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ thư viện, tủ sách...

Để có được 700 tủ sách cơ sở vào năm 2010, mỗi năm tỉnh ta phải xây dựng thêm được 80 thư viện, tủ sách và mỗi thư viện cần có ít nhất 220 đầu sách. Số lượng sách cần có của 80 thư viện, tủ sách mới thành lập mỗi năm là 17.600 bản, tương ứng với kinh phí khoảng 192 triệu đồng/năm, trong khi nguồn kinh phí được đầu tư là 100 triệu đồng/năm; kho sách lưu động của Thư viện tỉnh cũng chỉ có hơn 22.000 cuốn, đủ luân chuyển đến 60 thư viện, tủ sách, nên hoạt động của hệ thống thư viện gặp không ít khó khăn. Từ năm 2001 đến nay, ngoài nguồn kinh phí hơn 600 triệu đồng do UBND tỉnh đầu tư cho công tác xã hội hóa văn hóa, thông tin, thì phong trào cũng được phát động sôi nổi ở nhiều địa phương. Tiêu biểu như tủ sách của thư viện làng Bình Vọng, xã Văn Bình (Thường Tín) có tổng số 3.650 cuốn sách thì 85% số đó là do nhân dân tặng. Thư viện tỉnh cũng tranh thủ nguồn sách từ các nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức và cá nhân tài trợ cho các thư viện, tủ sách cơ sở được 37.700 cuốn sách; đồng thời thành lập nguồn sách gây men bằng cách: Hàng năm, thư viện cấp huyện, thị xã, thành phố bổ sung tối thiểu là 400 bản sách mới và tiến hành rút khoảng 200 bản sách (rút bản những tên sách có từ 2 bản trở lên) để  làm vốn gây men cho cơ sở. Tương tự, Thư viện tỉnh rút bản từ các kho khoảng 2.000 cuốn sách. Như vậy, mỗi năm có khoảng 4.800 bản sách gây men. Nhờ đó, chất lượng phục vụ bạn đọc ngày càng được nâng cao, riêng 4 tháng đầu năm nay phục vụ gần 300.000 lượt bạn đọc.

Thư viện huyện, thị xã, thành phố là cầu nối giữa Thư viện tỉnh với các thư viện, tủ sách cơ sở; phong trào đọc sách, báo của nhân dân ở các cơ sở phụ thuộc nhiều vào sự phong phú của thư viện huyện, thị xã, thành phố. Nhưng hiện nay, bình quân mỗi năm, 14 thư viện huyện, thị xã, thành phố được tài trợ 1.856 bản sách (trị giá khoảng 30 triệu đồng), trong khi đó Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính đã quy định: Thư viện cấp huyện, thị xã, thành phố cần bổ sung thêm 200 tên sách (mỗi tên 2 bản) và khoảng 20 loại tạp chí (tương đương khoảng 8 triệu đồng/năm). Do vậy, thư viện cấp huyện chưa đủ mạnh để đảm nhiệm công tác luân chuyển sách xuống cơ sở. Ngoài ra, thư viện cấp huyện còn cần có kinh phí để xây dựng phong trào đọc sách ở cơ sở và các hoạt động khác như: Trưng bày báo xuân, mời diễn giả nói chuyện chuyên đề, tổ chức liên hoan thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách...

Điều quan tâm là cán bộ phụ trách thư viện, tủ sách cơ sở không chỉ là người cho mượn sách một cách thụ động mà phải là một cán bộ tuyên truyền ở địa phương. Do đó, cán bộ thư viện, tủ sách cơ sở phải có lòng nhiệt tình, tâm huyết với công việc và phải có nghiệp vụ thư viện để có thể nắm được nội dung của kho sách, báo, nhu cầu của bạn đọc. Hàng năm, Thư viện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho từ 70-80 cán bộ thư viện, tủ sách cơ sở, điểm bưu điện văn hóa xã, với kinh phí hàng triệu đồng. Tuy nhiên, đa số đội ngũ cán bộ này không có chế độ ưu đãi, làm việc với tinh thần tự nguyện nên không ổn định; người đã được tập huấn những năm trước năm nay có thể không làm và những người chưa được đào tạo lại đảm nhận nhiệm vụ này, vừa lãng phí công đào đạo, vừa thiếu cán bộ có chuyên môn...

Để mạng lưới thư viện phát triển mạnh mẽ và hoạt động có hiệu quả, góp phần đưa nhanh tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương, những người làm công tác thư viện nói riêng, bạn đọc nói chung mong muốn các ban, ngành chức năng từ tỉnh tới các địa phương tăng cường đầu tư kinh phí cho hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở và có cách thức quản lý phù hợp./.

Theo Báo Hà tây

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác