Hà Tây : Thư viện lưu động-Cũ người mới ta

Theo Sở VHTT Hà Tây, cuối năm 2006 cả tỉnh có 389 thư viện, tủ sách (so với năm 2000, tăng 200 thư viện, tủ sách). Huyện Ứng Hoà có 36 thư viện, tủ sách, nhiều nhất tỉnh. Huyện Thạch Thất có 15 thư viện, tủ sách, ít nhất tỉnh. Bình quân mỗi xã, phường của tỉnh Hà Tây có 1 thư viện, tủ sách. Một số làng, nhất là làng văn hoá, đã có thư viện, tủ sách.

Hà Tây : Thư viện lưu động-Cũ người mới ta - ảnh 1

Ngoài 389 thư viện, tủ sách, tỉnh Hà Tây còn có kho sách lưu động trực thuộc Thư viện tỉnh- còn gọi là thư viện lưu động- có nhiệm vụ luân chuyển sách từ kho sách tỉnh đến thư viện huyện, thị xã, thành phố, xã, phường và làng.

Thư viện lưu động thành lập từ tháng 9/2003 nhằm giải quyết mâu thuẫn: kinh phí mua sách ít, nhu cầu bạn đọc tăng. Sở VHTT Hà Tây thực hiện phương châm "cũ người, mới ta"- luân chuyển sách từ kho sách đến các thư viện, tủ sách .

Trong số 86.000 cuốn sách của thư viện, tủ sách trong tỉnh Hà Tây, thì kho sách của tỉnh có 48.400 cuốn sách, được luân chuyển đến 14 thư viện huyện, thị xã, thành phố; từ đó luân chuyển đến 374 thư viện, tủ sách làng, xã trong tỉnh. Như vậy, 1 cuốn sách của kho sách lưu động đã, đang và sẽ có mặt ở 389 thư viện, tủ sách làng, xã trong tỉnh.

Hiện nay, Thư viện tỉnh Hà Tây nói chung, thư viện lưu động nói riêng có những khó khăn: Ngân sách tỉnh cấp cho mua sách rất khiêm tốn. Trong 6 năm qua, mỗi năm ngân ngân sách tỉnh cấp cho Thư viện tỉnh mua sách chỉ có 100 triệu đồng/năm, bình quân 71,4 đồng/người/năm. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố hầu như không có cho Thư viện huyện, thị xã, thành phố mua sách. Thư viện lưu động tỉnh không đủ kinh phí vận chuyển sách đến thư viện, tủ sách. Tiền trợ cấp cho người làm thư viện làng, xã quá ít, họ coi như một việc làm thêm, một tuần thư viện, tủ sách làng, xã chỉ làm việc một buổi chiều thứ 5, cho độc giả mượn sách và nhận lại sách.

Văn hoá đọc đang bị mai một, vì văn hoá nghe, nhìn phát triển mạnh. Thư viện lưu động là một biện pháp hay của Sở VHTT Hà Tây, cần phát huy.

(Theo Báo KT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác