Hoạt động thư viện - Một năm nhìn lại

Năm 2006, hệ thống thư viện cả nước đã phát huy vai trò, chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và dần chuẩn hoá về nghiệp vụ.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở nhiều thư viện đã được tăng cường, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện tiếp tục được nâng lên. Mạng lưới thư viện quận, huyện, thị xã phát triển tương đối đồng đều trên phạm vi cả nước. Một số thư viện cấp huyện được đầu tư xây dựng mới, được trang bị máy vi tính và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ (Côn đảo-Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc-Kiên Giang, Thiệu Hoá-Thanh Hoá, Bình Giang, Nam Sách-Hải Dương…) Các thư viện, phòng đọc sách cơ sở ngày càng phát triển theo hướng xã hội hoá và đa dạng hoá về tổ chức và mô hình phục vụ. một số thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng được thành lập, đáp ứng nhu cầu đọc sách báo của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao dân trí, hướng dẫn mọi người ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện xoá đói giảm nghèo, thi đua làm giàu chính đáng.

K.O

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác