Hội Nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành CONSAL lần thứ nhất tại Huế

Trong ba ngày, từ ngày 19 đến ngày 23/ 4/2007 Vụ Thư Viện phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành CONSAL 14 tại thành phố Huế. Bà Nguyễn Ngọc Thuần, Vụ trưởng Vụ thư Viện Bộ Văn hóa – Thông tin đã có cuộc trao đổi về nội dung hội nghị này..

Bà Nguyễn Ngọc Thuần, Vụ trưởng Vụ thư Viện Bộ Văn hóa – Thông tinBà Nguyễn Ngọc Thuần, Vụ trưởng Vụ thư Viện Bộ Văn hóa – Thông tin

PV: Thưa bà đây là vần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành CONSAL của 10 quốc gia ASEAN?

Bà Nguyễn Ngọc Thuần:
Đây là vần đầu tiên Việt Nam
đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành CONSAL 14 của 10 quốc gia ASEAN. Tham dự hội nghị gồm 50 đại biểu là thành viên của Ban Chấp hành CONSAL 14 của 10 quốc gia ASEAN và đại biểu của cơ quan- Thông tin thư viện ở Việt Nam. PV: Nội dung Hội nghị tập trung bàn thảo những vấn đề gì?

Bà Nguyễn Ngọc Thuần:
Hội nghị đã tập trung 8 nội dung chính. Gồm: Thông qua biên bản cuộc hợp Ban Chấp hành CONSAL lần thứ 13 tại Philippines; Cập nhật thông tin về hoạt động thông tin – thư viện trong năm 2006 của 10 thành viên CONSAL; Công tác triển khai các dự án trong lĩnh vực thông tin – thư viện hiện tại, đề xuất những dự án mới trong khối CONSAL; Vấn đề đưa quảng cáo vào website của các CONSAL và hoạt động cập nhật thông tin trên tờ tin CONSAL; Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Ban Chấp hành CONSAL lần thứ 14 lần thứ hai ( dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2008 tại thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội CONSAL chính thức lần thứ 14 ( dự kiến tổ chức vào 4/2009 tại Hà Nội); Xem xét các tiêu chí giải thưởng Cán bộ thư viện tiêu biểu của CONSAL và đề xuất vấn đề niên liễm đối với các thành viên CONSAL; Đề xuất nước đăng cai Đại hội CONSAL 15.

Cùng với các nội dung trên, hội nghị đã giành riêng một buổi nói chuyện lịch sử và quá trình phát triển của CONSAL cho 100 cán bộ thư viện trên địa bàn thành phố Huế và tổ chức chương trình tham quan một số di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng ở Huế. Cảnh quan Đại nội Huế, Lăng Minh Mạng, sông Hương núi Ngự cũng đã góp phần làm cho các đại biểu quốc tế hiểu rõ đất nước và con người Việt
Nam hơn. PV: Bà đánh giá như thế nào về sự thành công của Hội nghị?

Bà Nguyễn Ngọc Thuần:
Hội nghị Ban Chấp hành CONSAL 14 lần thứ nhất đã ghi nhận sự tham gia tích cực của 10 nước thành viên trong việc triển khai các nội dung bàn thảo. Đồng thời các đại biểu quốc tế đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị của nước chủ nhà Việt
Nam.

Trước sự đánh giá cao của các đại biểu quốc tế về thành công của Hội nghị, chúng tôi hy vọng đây là sự khích lệ, động viên nước chủ nhà đăng cai Hội nghị của chúng ta cần phải tổ chức tốt hơn các Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tốt hơn Ban Chấp hành CONSAL lần thứ 14 lần thứ hai, dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2008 tại thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội CONSAL chính thức lần thứ 14, dự kiến tổ chức vào 4/2009 tại Hà Nội.

PV: Xin trân trong cám ơn.

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác