Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng, phát triển thư viện, tủ sách năng cao văn hóa đọc cho đồng bào và chiến sĩ khu vực biên giới

(Cinet) - Vừa qua, Vụ Thư viện, Vụ Vãn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) và Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) đã phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng, phát triển thư viện, tủ sách năng cao văn hóa đọc cho đồng bào và chiến sĩ khu vực biên giới giai đoạn 2001- 2010.

Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng, phát triển thư viện, tủ sách năng cao văn hóa đọc cho đồng bào và chiến sĩ khu vực biên giới - ảnh 1

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng, hoạt động của hệ thống thư viện, tủ sách khu vực biên giới 10 năm qua (2001-2010); động viên những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt có nhiều đóng góp cho việc xây dựng, phát triển tủ sách vùng biên giới ở nước ta, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho đồng bào, chiến sĩ; trao đổi - thảo luận những vấn đề có liên quan đến nội dung trên đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới 2011 -2020.

Theo dự kiến, Hội nghị sẽ được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh trong 02 ngày của tháng 11/2010 (trong đó 01 ngày họp và 01 ngày tham quan, khảo sát cơ sở.

Tham dự hội nghị gồm có khoảng 130-150 đại biểu đến từ các tỉnh, thành có dường biên giới trên bộ và trên biển. Trong đó: Đại biểu bộ đội biên phòng, mỗi tỉnh, thành 02 đại biểu; đại biểu ngành thư viện, mỗi tỉnh, thành 02 đại biểu. Ngoài ra còn đại biểu khối TW (các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà tài trợ), các đại biểu của tỉnh Tây Ninh....

Để hội nghị diễn ra thành công, bản kế hoạch Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng, phát triển thư viện, tủ sách năng cao văn hóa đọc cho đồng bào và chiến sĩ khu vực biên giới đã xác đinh rõ một số công tác cần chuẩn bị cho Hội nghị như sau:

Chuẩn bị Báo cáo Tổng kết: Xây dựng Đề cương tổng thể và Dễ cương chi tiết cho Báo cáo Tổng kết. (kham khảo số liệu điều tra 10 năm hoạt động của thư viện, tủ sách đồn biên phòng, số liệu điều tra hoạt động phục vụ văn hóa đọc cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, hải đảo ở Việt Nam).

Thực hiện điều tra và tổng hợp sô liệu: Xây dựng Biểu mẫu điều tra số liệu 10 năm hoạt động của thư viện, tủ sách đồn biên phòng và phục vụ văn hóa đọc cho đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi. Gửi đi các địa phương cả nước (43 tỉnh, thành phố có đường biên giới).

Đặt bài tham luận tội Hội nghị. Có 2 loại bài tham luận: Tham luận về những vấn đề chung, có tính chất tổng hợp và tham luận về một nhóm vấn đề cụ thể nào đó. Dự kiến sẽ đặt từ 24-25 tham luận (tỷ lệ: 45 % tham luận của khối biên phòng, 55 % tham luận của khối thư viện). Trong đó lưu ý thành phần & cơ cấu tham luận (đại diện vùng, miền) của Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở.

Công tác khảo sát một sô địa phương phục vụ cho hội nghị: Chọn một số địa phương tiêu biểu đi khảo sát (3 miền Bắc-Trung-Nam). Lưu ý đặc thù: đồng bằng, duyên hải, miền núi. Đi tỉnh và huyện, cơ sở để nắm bắt thực trạng. Nội dung cần nắm bắt khi đi thực tế khảo sát cụ thể là: Tình hình đấu tư cơ sở vật chất (kể cả nguồn đầu tư từ Chương trình Quốc gia, hay xã hội hóa) và hoạt động nghiệp vụ thư viện của các tủ sách đồn biên phòng 10 năm qua (ban gồm luân chuyển sách báo, tập huấn nghiệp vụ). Lưu ý văn hóa đọc cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam thời gian qua…

 

HN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác