Hội thảo "Tăng cường nguồn lực và chia sẻ thông tin của các thư viện Đồng bằng sông Hồng".

Ngày 26/6/2007 tại thị xã Hưng Yên, Liên hiệp thư viện khu vực Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức hội thảo "Tăng cường nguồn lực và chia sẻ thông tin của các thư viện Đồng bằng sông Hồng".

Hội thảo

Tham dự hội thảo về phía Trung ương có bà Nguyễn Thị Ngọc Thuần - Vụ trưởng Vụ Thư viện, ông Lê Văn Viết - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, về phía địa phương có ông Nguyễn Duy Hy - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hưng Yên, hội thảo cũng có sự tham dự của các thư viện liên hiệp bạn là Thư viện thành phố Hải Phòng và Thư viện tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, hội thảo có sự tham dự của ban lãnh đạo của 6 thư viện thành viên (vắng Thư viện tỉnh Bắc Ninh). 

Thay mặt cho Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thông tin Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hy, Giám đốc Sở VHTT đã phát biểu chào mừng hội thảo. Hội thảo cũng được nghe báo cáo đề dẫn của đồng chí Đinh Xuân Quyện, Giám đốc Thư viện Hải Dương chủ tịch liên hiệp và 8 tham luận nêu lên việc cần thiết phải tăng cường việc xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện thành viên trong liên hiệp thư viện khu vực Đồng bằng sông Hồng. Hội nghị cũng nhấn mạnh phải xây dựng CSDL chung của liên hiệp nhất là các tài liệu địa chí tiến tới việc xây dựng các CSDL toàn văn nhằm trao đổi thông tin giữa các thư viện trong khu vực và toàn quốc. Hội thảo cũng nhất trí lấy Thư viện Hà Nội làm đơn vị trung tâm để xây dựng các CSDL chung của khu vực và có sự tham dự của một số thư viện khác trong khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Thay mặt cho Lãnh đạo Vụ Thư viện, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuần đã phát biểu những ý kiến biểu dương những thành tích mà liên hiệp đã đạt được thời gian qua và giải thích những kiến nghị của các thư viện, đồng thời cũng nêu ra một số định hướng cho các công việc trong thời gian tới.  

Tin từ TVQG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác