Hội thảo ứng dụng CNTT trong thư viện của Liên hiệp thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Vừa qua, tại Thư viện tỉnh Phú Yên, đã tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện của Liên hiệp thư viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thông tin Phú Yên, các ban ngành trong tỉnh, đại diện Thư viện Quốc gia Việt nam và Vụ Thư viện cùng lãnh đạo và chuyên viên của 10 thư viện tỉnh, thành phố trong Liên hiệp.

Hội thảo đã thống nhất quan điểm trong việc ứng dụng CNTT trong công tác thư viện là: Tin học phục vụ công tác thư viện chứ không phải thư viện ứng dụng tin học và lệ thuộc vào tin học. Hội thảo đã trình diễn ứng dụng WEBISIS và ứng dụng CNTT trong phân loại DDC...Hội thảo đã chỉ rõ những khó khăn còn đang tồn tại trong việc ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ như MARC 21, AACR 2 và DDC trong công tác thư viện, và thống nhất kiến nghi :
        + TVQGVN nên có quy định cụ thể chuyển đổi từ Khung 19 lớp sang DDC để các địa phương thống nhất ứng dụng.
        + TVQGVN cần thống nhất và có hướng dẫn về AACR 2.
        + CMC cần chỉnh sửa để các chỉ thị của MARC 21 có giá trị điều khiển.
        + TVQGVN nên chuẩn hoá các trường trong Worksheet sách, báo tạp chí, bản đồ, tài liệu điện tử, bản nhạc...để các thư viện thống nhất áp dụng...

Tin từ TVQG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác