Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông và Cực Nam Trung bộ: Tổng kết hoạt động năm 2008 và triển khai công tác 2009

(Cinet) - Ngày 5/03 vừa qua, tại Bình Dương, Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông và Cực Nam Trung bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2008 và triển khai công tác năm 2009.

Tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo Vụ Thư viện (Bộ VH,TT&DL), đại diện Hội Thư viện Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng các đại biểu đến từ Thư viện các tỉnh thuộc khu vực miền Đông và Cực Nam Trung bộ.

Nhìn chung trong năm 2008, được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành chủ quản, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, Liên hiệp Thư viện Miền Đông và Cực Nam Trung bộ triển khai tốt các hoạt động cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tích cực tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của từng địa phương trong khu vực. Các thư viện đã tổ chức nhiều sản phẩm thông tin, dịch vụ thông kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của cộng đồng. Hiệu quả hoạt động thư viện ngày càng được nâng cao, mang ý nghĩa xã hội rộng lớn trong xây dựng và phát triển văn hoá đọc, tạo được những chuyển biến mới trong tầm nhìn của lãnh đạo địa phương đối với vai trò và vị trí xã hội của thư viện, nhất là thư viện cấp huyện, thị xã.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2008, năm 2009 này, Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông và Cực Nam Trung bộ sẽ thực hiện triển khai hoạt động với những phương hướng cụ thể như sau:

Phương hướng chung:

Bám sát các nhiệm vụ trong tâm của ngành Văn hoá- Thể thao và Du lịch tiếp thục thực hiện Nghị quyết Trung ương V về “ Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc..”, chương trình hoạt động của ngành về thực hịên nghị quyết Đại hội Đảng và triển khai thực hiện Pháp lệnh Thư viện; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượt hoạt động, phát huy hiệu quả phục vụ xã hội trong toàn Liên hiệp, mạng lưới thư viện huyện, mạng lưới cơ sở theo hướng xã hội hoá. Phát huy các giá trị vốn tài liệu hiện có của từng Thư viện để phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;  Mở rộng hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin trong lĩnh vực Thư viện.

Về công tác chuyên môn:

Công tác thông tin tuyên truyền: Trưng bày, triển lãm sách báo, biên soạn bản tin chuyên đề, bản tin điện tử phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của địa phương và của đất nước; Tổ chức Hội báo xuân năm 2010, vận động và tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Công tác bổ sung, biên mục: Bổ sung sách, báo đúng chỉ tiêu được giao; Xử lý, biên mục sách mới nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Công tác cơ sở: Tăng cường kiểm tra hoạt động của các Thư viện huyện, thị và hỗ trợ công tác chuyên môn kịp thời; Thường xuyên luân chuyển sách về các thư viện huyện, thị, Bưu điện Văn hoá xã, Thư viện xã.

Công tác tổ chức: Thực hiện xét nâng lương kịp thời, đúng qui định; Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức được nâng cao kiến thức về chính trị tin học, ngoại ngữ và chuyên môn.

Hoạt động chung của Liên hiệp: Trao đổi các ấn phẩm địa phương giữa các thư viện thành viên; Tổ chức Hội thảo “Tổ chức các sản phẩm thông tin và dịch vụ thông tin phục vụ xã hội trong thời hội nhập và đổi mới của đất nước”. Dự kiến tổ chức vào tháng 9/2009 tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận.

K.A

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác