Ngành thư viện phát động quyên góp sách

Hiện nay ngành thư viện đã xây dựng được một mạng lưới thư viện rộng lớn khắp trong cả nước với nhiều hệ thống thư viện khác nhau. Riêng hệ thống thư viện công cộng có 1 thư viện quốc gia, 64 thư viện tỉnh, thành, 600 thư viện quận huyện và gần 10 thư viên, phòng đọc sách ở xã phường, thôn bản.

Tuy nhiên, trong khi phần lớn các đồng đô thị và đồng bằng nhu cầu sách báo của người dân được đáp ứng khá tốt thì ở nhiều nơi, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn về việc tiếp cận với sách báo và thư viện vẫn còn hết sức hạn chế do số lượng thư viện các vùng này còn rất ít. Nếu vùng nào mạng lưới thư viện mỏng, ít thì vùng ấy hoạt động rất kém hiệu quả. Một phần do cơ sở vật chất nghèo nàn, vốn sách ít, đường xa, người dân đến thư viện gặp nhiều khó khăn về giao thông chưa phát triển...

Nhân ngày hội “ Đọc sách – Hội nhập và phát triển” năm nay, bên cạnh những hoạt động phong phú, Ban tổ chức đã phát động đợt quyên góp “ Mỗi sách người một cuốn cách” để hổ trợ cho các thư viện vùng sâu vùng xa, các thư viện bị thien thai lũ lụt, các thư viện mới thành lập. Hưởng ứng lới kêu gọi này là mỗi người hãy cùng nhau góp sức, chung lòng để xây dựng và khuyến khích cho văn hóa đọc ngày càng phát triển rộng khắp trên mọi miền Tổ quốc để mỗi người dân không phân biệt dân tộc, vùng miền cư trú, địa vị xã hội, khả năng thu nhập, lứa tuổi... đều có điều kiện sử dụng sách, báo trong các thư viện.

Ban tổ chức tiếp nhận sách quyên góp theo địa chỉ: Ban tổ chức “Ngày hội đọc sách” – Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

(Theo ĐCS)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác