Nghệ An: Nâng cao hiệu quả sách báo qua mô hình thư viện, tủ sách đồn biên phòng

Biên giới là khu vực đặc biệt, khó khăn về kinh tế - xã hội, đường xá giao thông đi lại vô cùng vất vả, các làng bản, các nhà dân cách xa nhau, trình độ dân trí thấp và nạn mù chữ còn rất nặng, một số dân tộc ít người vẫn còn lối sống du canh, du cư. Có thể nói, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi rất thiếu thốn, thua xa mức sống của đồng bào nơi khác.

Nghệ An: Nâng cao hiệu quả sách báo qua mô hình thư viện, tủ sách đồn biên phòng - ảnh 1

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến việc xây dựng đời sống văn hoá, đưa văn hoá thông tin về cơ sở, về với đồng bào, chiến sĩ vùng cao. Đặc biệt, vừa qua Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Tư lệnh Biên phòng đã kí kết chương trình phối hợp hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng các dân tộc thiểu số, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng phong trào đọc sách báo ở cơ sở nói chung, trong đó chú ý đến hoạt động của mô hình thư viện tủ sách, đồn biên phòng.

Trải dài đường biên giới trên tỉnh nhà với nước bạn Lào có 15 đồn biên phòng. Thư viện Nghệ An trong công tác xây dựng phong trào cơ sở đã nhận thấy cần có sự quan tâm đặc biệt xây dựng các thư viện, tủ sách đồn biên phòng để cán bộ và chiến sĩ được hưởng thụ thêm một loại hình sinh hoạt văn hoá tinh thần bổ ích và lành mạnh, giúp cho việc nâng cao kiến thức về mọi mặt. Mặt khác, cán bộ chiến sĩ ở đây nhìn chung có trình độ văn hoá khá cao, luôn bám sát cơ sở để thực hiện nhiệm vụ từng bước góp phần nâng cao dân trí, chống mù chữ, tạo thói quen đọc sách báo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Hoạt động của các tủ sách sẽ hoà đồng với các hoạt động văn hoá thông tin khác trên địa bàn biên giới. Cho đến nay, hầu hết các đồn biên phòng trên toàn tỉnh đã có tủ sách, thư viện. Thư viện Nghệ An là đơn vị thường xuyên luân chuyển sách và xây dựng vốn sách ban đầu.Bình quân mỗi đồn biên phòng được cấp từ 120 - 200 bản sách, có đầy đủ các môn loại khoa học. Năm 2007, Thư viện Nghệ An đã xây dựng 8 tủ sách của các đồn biên phòng: Huyện Quế Phong có Đồn 517 (xã Hạnh Dịch), Đồn 519 (xã Tri Lễ); huyện Anh Sơn: Đồn 557 (xã Phúc Sơn); huyện Tương Dương là Đồn 551 (xã Tam Hợp); huyện Kỳ Sơn: Đồn 531 (xã Keng Đu), Đồn 545 (xã Na Ngoi), Đồn 543 (Mường Típ), Đồn 535 (xã Na Loi).

Có thể nói Thư viện Nghệ An, luôn đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tủ sách, thư viện đồn biên phòng. Sách cấp về chủ yếu phù hợp với trình độ nhận thức chung, yêu cầu tuyên truyền phổ biến kiến thức của bộ đội với người dân. Cán bộ thư viện hướng dẫn quản lý, bảo quản sách được tốt đồng thời với việc tuyên truyền cho đồng bào đọc và làm theo sách báo. Thông qua thư viện, tủ sách đồn biên phòng, sách báo đã đến được với đông đảo quần chúng nhân dân. Thư viện tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng thực hiện việc đánh giá, lựa chọn một số đồn biên phòng hoạt động tốt, xây dựng thành điểm sáng văn hoá thông tin biên giới. Những điểm sáng này được cung cấp và hướng dẫn nghiệp vụ nhất định.

Lựa chọn xây dựng mô hình thư viện, tủ sách đồn biên phòng là sự lựa chọn đúng đắn trong hoạt động cơ sở của Thư viện tỉnh, những kết qủa đạt được nêu trên cho thấy việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tủ sách, thư viện, đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo sách báo của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng và đồng bào vùng cao biên giới là một nhu cầu cần thiết hiện nay. Thông qua sách báo, các đồn biên phòng đã vận dụng tốt những lí luận và chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực cho toàn xã hội.

Theo Thư viện Nghệ An

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác