Nghiệm thu cấp bộ đề tài: “Mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện Tỉnh, huyện và cơ sở"

Chiều ngày 28/3/2007, Thư viện Quốc gia đã tổ chức nghiệm thu cấp bộ đề tài: “Mô hình tổ chức và hoạt động của thư viện Tỉnh, huyện và cơ sở ở Việt Nam”. Đề tài đã đi sâu vào những vấn đề thực tế hết sức cần thiết đối với các thư viện công cộng hiện nay và thu hút các cán bộ tâm huyết với nghề tham dự. Các thành viên tham gia đề tài gồm có:

- TS. Lê Văn Viết, Phó giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam – Chủ nhiệm đề tài
- CN Phạm Thế Khang, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam;
- TS Chu Ngọc Lâm, Giám đốc Thư viện Thành phố Hà Nội 
- Th.S. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện
- Th.S. Lê Thị Tiến, Thư viện Quốc gia Việt Nam
- ThS. Nguyễn Mạnh Kiêm, Phó trưởng Phòng NCKH, Thư viện Quốc gia Việt Nam.
- ThS. Nguyễn Thanh Đức, Chuyên viên chính, Vụ Thư viện

 Đề tài dó giải  quyết 4 vấn đề lớn:

§                       Xác định bản chất, chức năng, nhiệm vụ vai trò xã hội của thư viện công cộng; Các tổ chức quốc tế như UNESCO, IFLA với thư viện công cộng; tương lai phát triển của thư viện công cộng trong thời đại tin học hóa ngày càng mạnh mẽ và tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ;

§                       Nghiên cứu cụ thể các mô hình tổ chức thư viện công cộng của các nước trên thế giới và khu vực;

§                       Nghiên cứu quá trình hình thành, mô hình tổ chức và hoạt động qua các thời kỳ trong giai đoạn từ năm 1954 tới nay ở nước ta. Phân tích nguyên nhân thất bại hay ít có hiệu quả của các mô hình thư viện công cộng đã và đang tồn tại ở nước ta.

§                       Đề xuất các mô hình mà nếu được áp dụng sẽ mang lại sự ổn định và hoạt động có hiệu quả cho các thư viện công cộng nước ta. Đề xuất các giải pháp đưa các mô hình đó vào thực tiễn thư viện công cộng Việt Nam.

 

(TVQG)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác