Phát triển thư viện phục vụ đồng bào, chiến sỹ vùng xa biên giới, hải đảo

(Cinet) - Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển thư viện phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới, giai đoạn 2001 – 2010 đã diễn ra vào hôm nay (10/5) tại Tây Ninh.

Phát triển thư viện phục vụ đồng bào, chiến sỹ vùng xa biên giới, hải đảo - ảnh 1

Hội nghị do Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động sau 10 năm xây dựng và phát triển thư viện phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới (2001-2010) và đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn mới (2011 – 2020).

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sau 10 năm triển khai xây dựng và phát triển thư viện phục vụ đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới, giai đoạn 2001-2010 nêu rõ, 10 năm qua, hệ thống thư viện, tủ sách đồn biên phòng (44 thư viện Bộ chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh và hơn 400 thư viện tủ sách đồn biên phòng cơ sở) với hàng chục vạn cuốn sách, hàng ngàn tờ báo, tạp chí các loại đã tạo thành một hệ thống thống nhất, hoàn chỉnh, mạng lưới rộng khắp, phục vụ việc đọc sách, báo của quân và dân vùng biên ở nước ta, góp phần quan trọng cho công tác tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới. Bình quân mỗi thư viện Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh có từ 6.000 – 8.000 cuốn sách các loại và khoảng 25 – 35 tờ báo, tạp chí (5% tổng số sách, báo bằng tiếng dân tộc). Tuy nhiên, tại các thư viện, tủ sách đồn biên phòng cơ sở, số lượng sách báo còn khiêm tốn, bình quân chỉ mới đạt từ 600 – 1.000 cuốn/1 tủ sách và 10 – 15 loại báo, tạp chí. Hằng năm, các đồn biên phòng đều được bổ sung sách báo, tạp chí mới theo tiêu chuẩn (trung bình 20 – 50 đầu sách/ 1 đồn). Sách do thư viện tỉnh, huyện luân chuyển hằng năm bình quân khoảng 14.080 cuốn…

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, Hội nghị đã đưa ra phương hướng, mục tiêu để phát triển thư viện vùng biên trong thời gian tới cụ thể như sau: Duy trì và từng bước củng cố hệ thống thư viện, tủ sách đồn biên phòng cả nước; Xây dựng thư viện cấp huyện ngày càng vững mạnh về mọi mặt để trở thành trung tâm luân chuyển sách phục vụ cơ sở và các thư viện đồn biên phòng, là cầu nối quan trọng và có ý nghĩa giữa thư viện tỉnh và cơ sở; Hiện đại hóa thư viện cấp tỉnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng nhanh vốn tài liệu kho sách lưu động (để thực hiện luân chuyển về cơ sở) bằng nhiều nguồn lực có thể khai thác được cả Trung ương và địa phương; Thực hiện tốt xã hội hóa công tác thư viện để huy động mọi nguồn lực của các cơ quan, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước cho phát triển thư viện vùng sâu, biên giới; Phấn đấu đưa sách, báo đến được hầu hết các đồn biên phòng, các xã, làng, bản, kể cả những vùng khó khăn nhất… Phấn đấu đến năm 2015, trung bình mỗi kho sách lưu động thư viện cấp tỉnh có từ 50.000 – 60.000 bản sách; 50% thư viện tỉnh có xe luân chuyển, ô tô lưu động và có 2 cán bộ chuyên trách công tác luân chuyển sách, báo; 50% – 60% thư viện cấp huyện có kho sách lưu động. Mỗi thư viện, tủ sách đồn biên phòng có từ 1.200 – 1.500 cuốn sách, từ 12 – 18 loại báo, tạp chí và khoảng 50% thư viện, tủ sách biên phòng có ít nhất 1 cán bộ thư viện chuyên trách.

Để thực hiện mục tiêu trên, hội nghị đã thống nhất cần nâng cao nhận thức cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương gắn với việc duy trì hoạt động thư viện, đọc và làm theo sách, báo, nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Kho sách lưu động thư viện tỉnh về mọi mặt (vốn sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, phương tiện vận chuyển…) cần được tăng cường và phát triển; xây dựng quy chế luân chuyển sách, báo về cơ sở, có chế độ đãi ngộ hợp lí cho cán bộ...

 

PP – Cinet/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác