Phú Thọ: Nâng cao hoạt động thư viện trong quá trình hội nhập

Thư viện tỉnh Phú Thọ được thành lập cuối 1956, sau khi miền Bắc được giải phóng là sự kiện văn hóa quan trọng. Từ đây, danh mục sách báo, số đầu sách và lượng phát hành tăng nhanh.

Sự phong phú về số lượng, nội dung sách báo của Thư viện tỉnh, thành phố, Thư viện trường học, sách cơ quan, đơn vị, phòng đọc sách của các huyện đã thấy rõ: Trình độ nghiệp vụ của cán bộ thư viện được nâng cao; các hoạt động giới thiệu sách, nói chuyện chuyên đề, giao lưu giữa tác giả va bạn đọc diễn ra thường xuyên hơn, chất lượng hơn. Những thành quả trong hoạt động thư viện trên quê hương đất Tổ 50 năm qua đã phần nào đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của đông đảo nhân dân.

Hiện nay, Đảng ta chủ trương tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, hội nhập toàn cầu, từng bước xây dựng nền kinh tế tri thức, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở  thành nước công nghiệp. Trong bối cảnh trên, thư viện với vai trò là trung tâm thông tin lưu trữ, phổ cập tri thức càng cần thiết trong giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập. Do đó cần có nhận thức đúng về vị trí công tác thư viện và sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, của ngành văn hóa thông tin và các ngành liên quan.

Trong những năm tới, cần nâng cấp thư viện tổng hợp tỉnh là đơn vị đầu đàn của ngành về cơ sở vật chất, thiết bị, kinh phí và cán bộ để làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo cả hệ thống thư viện trong tỉnh. Ngoài việc ứng dụng tin học vào quản lý, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý văn hóa - tư tưởng, công nghệ thông tin để xây dựng Website giáo dục, tiến tới thí điểm thư viện điện tử, trước hết ở các trường cao đẳng, trường chuyên và Đại học Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ.

Để nâng cao chât lượng dạy và học, cần phấn đấu 100% số trường trung học có thư viện đạt chuẩn Quốc gia, đảm bảo có tủ sách giáo khoa cho học sinh, sách tham khảo cho giáo viên và các sách phổ thông kiến thức cần thiết khác.

Trong các thiết chế văn hóa cấp huyện và cơ sở, không thể hiếu thư viện. Vì vậy, cần tổ chức các phong trào quyên góp, trao tặng sách, lập quỹ mua sách báo trong nhân dân nhằm bổ sung nguồn sách báo cho các thư viện, phòng đọc sách, điểm bưu điện - văn hóa, các nhà văn hóa xã, phường. Nên tận dụng khai thác công nghệ thông tin từ 30% số BĐ văn hóa xã đã được kết nối mạng Internet. Những thông tin về nuôi trồng cây, con quý hiếm, làm hàng xuất khẩu, du nhập ngành nghề mới... đều có thể in ra bán cho khách hàng có nhu cầu. Các sách kỹ thuật, sách văn học được nhiều người tìm đọc cũng có thể trích in ra từ Internet để bán với giá hợp lý. Mặt khác, cần coi trọng việc tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu sách trong nhân dân nhằm tạo cho mọi người thói quen đọc và ham thích sách, báo.

Điều đáng mừng là qua ngày sách và bản quyền thế giới do thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tại Hà Nội cũng như Hội chợ sách - Tri thức - Hội nhập và phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh đầu năm nay, đã cho thấy rõ nhu cầu về các sách ngoại ngữ, tin học, khoa học công nghệ, quản lý kinh doanh... của giới trẻ rất lớn. Điều đó chứng tỏ, thanh niên hiện nay đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, hội nhập với toàn cầu.

Với sự tăng cường chỉ đạo phối hợp của các cấp, các ngành, hoạt động của Thư viện tỉnh Phú Thọ sẽ có bước phát triển mới, đóng góp xứng đáng vào phát triển của xã hội.

Theo PTO

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác